Jochim Donner, viceordförande


Jochim Donner arbetade som kommunikationsdirektör på Motiva Ab när han pensionerade sig från början av år 2015. Han är filosofie magister i planeringsgeografi från Helsingfors universitet. Han har innehaft ett flertal ledande poster i företag och organisationer främst inom infrastruktur-, logistik-, energieffektivitets- och miljöbranscherna. Han har också arbetat som konsult med utvecklingsärenden, försäljning, marknadsföring och kommunikation. Han sköter ett flertal förtroendeuppgifter och arbetar som pensionerad via sin egen firma främst med projekt-, utvecklings- och innovationsuppdrag.