Malmska Sjukhuset i Jakobstad

Ändamål

Stiftelsen främjar högre undervisning, folkbildning, inrättningar för allmänt väl samt forskning genom att utbetala stipendier till enskilda personer, arbetsgrupper eller organisationer.

Stipendierna riktas vartannat år (jämna årtal, t.ex. 2022, 2024, 2026 etc.) till vetenskaplig forskning, vartannat år (udda årtal, t.ex. 2023, 2025, 2027 etc.) till verksamhet som främjar folkbildning och allmänt väl.

Allmänna anvisningar för år 2023

År 2023 utdelas sammanlagt €1 miljon till enskilda personer, föreningar, arbetsgrupper eller nätverk för verksamhet som främjar folkbildning och allmänt väl. Storleken på enskilda stipendier är i genomsnitt ca 3 000 €. Årets 2023 stipendier kommer inte som regel att delas ut till vetenskapliga forskningsprojekt, såsom doktorsavhandlingsarbete.

Ansökningstiden är 01-30.04.2023.
Ansökningarna med bilagor (kort projektplan, budget, den sökandes CV) sänds in elektroniskt via denna webbtjänst (- Ansökan). En förteckning över beviljade stipendier publiceras på stiftelsens webbsida 1.7.2023. Stipendiemottagare underrättas per e-post. Inga förhandsbesked ges om utdelningsbesluten.