Ändamål

Stiftelsen främjar högre undervisning, folkbildning, inrättningar för allmänt väl samt forskning genom att utbetala stipendier till enskilda personer, arbetsgrupper eller organisationer.


Stipendierna riktas vartannat år (udda årtal, t.ex. 2019, 2021, 2023 etc.) till verksamhet som främjar folkbildning och allmänt väl, vartannat åt (jämna årtal, t.ex. 2020, 2022, 2024 etc.) till vetenskaplig forskning,

Allmänna anvisningar för år 2019

År 2019 utdelas sammanlagt 700 000 euro till verksamhet som främjar folkbildning och allmänt väl. Storleken på enskilda stipendier är i genomsnitt ca 3000 euro. Vetenskaplig forskning finansieras inte detta år.

Ansökningstiden är 1-30 april 2019.

Ansökningarna uppgörs och insänds jämte alla bilagor (kort projektplan, budget, andra bilagor enligt egen bedömning) elektroniskt via denna webbtjänst
(- Ansökan).

En förteckning över beviljade stipendier publiceras på webbsidorna 2.7.2019. Inga förhandsbesked ges om utdelningsbesluten.