Stiftelsen

Malmska sjukhuset i Jakobstad

Nyrenoverade malmska gravarna

Donationsfondens tillkomst

Otto A. Malm var den siste representanten for en köpmanna- och redarsläkt som under 1700- och 1800-talen dominerade Jakobstads näringsliv. Han var född i Jakobstad den 25 juli 1838 och avled i samma stad den 25 november 1898. Hans hustru Maria Malm omkom i ångfartyget Österbottens brand den 17 augusti 1874. Äktenskapet var barnlöst. Samhället blev arvtagare till kommerserådet Otto A. Malms egendom, på sin tid en av de största förmögenheterna i Finland.

Otto A. Malm var en i många avseenden modernt tänkande affärsman. Han utvidgade det Malmska handelshusets verksamhet till industri, samfärdsel och placeringsverksamhet. Malm opererade på börsen i Stockholm och i London och ägde aktier bl.a. i centralbanken i Australien. På Malms initiativ och med hans finansiering byggdes ett järnvägsspår till Jakobstad. Malm anlitades också i samhällets tjänst: han var Jakobstads stadsfullmäktiges första ordförande och revisor i Finlands Bank.

I sitt testamente avsatte kommerserådet Otto A. Malm två miljoner mark till en fond "för befrämjande av högre undervisning, folkbildning, inrättningar for allmänt väl, samt för forskning". År 1932 registrerades donationsfonden som en stiftelse. Malm gynnade också andra samhälleliga inrättningar. Han anslog medel för anläggning och drift av ett sjukhus i Jakobstad, det s.k. Malmska sjukhuset, och gav pengar för stadens förskönande. Stordonatorns vilja var ändå i främsta hand att stöda "ändamål som vore till gagn for hela vårt fosterland".