Kontaktuppgifter

Sekreterare: FM Riitta Heinämaa

Kristiansgatan 16 A 11, 00170 Helsingfors

Kontakt per e-post: riittaheinamaa@gmail.com

Skattmästare: Professor Kristian Donner

Fredriksgatan 40 E, 00100 Helsingfors

Kontakt per e-post: kristian.donner@helsinki.fi


Stiftelsens FO-nummer: 1108093-1


Som stödmottagare får du gärna använda Kommerserådet Otto A. Malms donationsfonds logo i samband med tryckt eller elektroniskt material i anslutning till projektet. Du kan ladda ner logotypen i pdf- eller jpg format, antingen på svenska eller finska.

Ladda ner vår logo här