Anders Ahlbäck

Anders Ahlbäck är universitetslektor i historia vid Stockholms universitet och docent i nordisk historia vid Åbo Akademi. Hans forskning gäller särskilt främst genushistoriska perspektiv på militären som samhällsinstitution i Norden under 1800- och 1900-talen. Ahlbäck leder ett forskningsprojekt om antifascism bland svenskspråkiga i Finland under 1920–1950-talen. Han har även ägnat sig åt finländsk kunskaps- och universitetshistoria.