Kulturpriset Kompassrosen 2014

2014 till ansvarige utgivaren Kaius Niemi, chefredaktör Riikka Venäläinen och journalisten Saska Saarikoski vid Helsingin Sanomat "för deras förebildliga arbete i folkbildande anda med öppenhet, tolerans och mångfald som ledstjärnor i ett Finland i förvandling."