Beviljade stipendier 2020

Otto A. Malms donationsfond

Stipendier för vetenskaplig forskning 2020
Sammanlagt 101 stipendier, 785 900 euro

VTM JENNA AARNIO 7.000

Turun yliopisto

Luonnonvaraisten eläinten kärsimyksen etiikkaa


PhD FOLASADE ABIOLA ADEBAYO 7.500

University of Helsinki

Is vitamin D status associated with later-life health outcomes among adults in general population and those with migrant background in Finland?


Doctoral student HAMED AHMADINIA 13.000

Åbo Akademi University

For my doctoral research on the health information-seeking behavior of asylum seekers in Finland


Pharmacist, MPH SARA ALLAOUAT 13.000

University of Eastern Finland

Air pollution, systemic inflammation and heart diseases


TT KATRI ANTIN 7.500

Helsingin yliopisto

Varhaisjuutalaisten kahden tien opetusten etiikka


MSc THAIS ARAÚJO 13.000

University of Helsinki

The goal of this project is to determine whether the flounders in Lake Pulmankijärvi are a new, endemic species, or a locally adapted ecotype.


KTM PHILIPP BACK 13.000

Aalto University School of Business

Hype, Hope, & Reality of Self-Learning Agents: AI-Based Methods for Prescriptive Analytics in Finance & Finnish Forest Management


PhD FABIO BALOTARI CHIEBAO 15.000

Novia University of Applied Sciences

Postdoctoral research on the protection of vulnerable wildlife in the context of wind-energy development in Finland 2PsL SARIANNA BARRON-LINNANKOSKI 7.000

Helsingin yliopisto ja HUS Lastenpsykiatria

Kognitiivis-behavioraalinen ryhmäinterventio psykiatrisesti ja neuropsykiatrisesti oireilevien lasten hoidossa


DI IRENE BJÖRKLUND 13.000

Aalto-yliopisto

Narrow-line Seyfert 1 (NLS1) galaksien tutkiminen ja uuden luokitusjärjestelmän tekeminen. Galaksiryhmän kehitystä tutkitaan myös.


FM NINA BJÖRKMAN 5.000

Åbo Akademi

För slutförande av doktorsavhandlingen "Modern Islamic Fundamentalist Movements in Decolonial Perspective".


KTT KIRSIMARJA BLOMQVIST 5.000

LUT-yliopisto (Lappeenranta ja Oulu)

Luottamuksen ja kontrollin dynamiikka asiantuntijaryhmän työskentelyssä Covid-19 kriisissä


TkL NINA BRUUN 6.500

Åbo Akademi

Nya metoder att mäta bio-oljors korrosivitet vid användning som bränsle i marina motorer. Utveckling av elektrokemiska metoder vid korrosionstestning.


PhD ANNA DANCZAK 7.500

Aalto University

Post-doctoral research on distribution kinetics and equilibrium behavior of battery metals in copper smelting conditions


Doctoral student HAORAN DOU 6.500

University of Jyväskylä

The social relationships influence fear learning and generalization and its inner neural mechanism


FM MOHAMMADHOSSEIN EBRAHIMI 3.000

Itä-Suomen yliopisto (Kuopio)

Nivelrikkoisen ihmisen polven ruston rakenteen ja toiminnan väliset yhteydet ja niiden merkitys polvinivelen toiminnassa


FM NATAN ELGABSI 7.000

Åbo Akademi

Ansvar för förflutna människor: En filosofisk undersökning om historieskrivningens moraliska karaktär 3


Doktorand MARIKA ERIKSSON 13.000

Folkhälsan forskningscentrum, Helsingfors

Betydelsen av blodtryck och diabetesretinopati för cerebral småkärlssjukdom vid typ 1-diabetes


PD HENRIK MIKAEL FORSBERG 15.000

Åbo Akademi

Nöd i Norden: Kontakter och kontraster mellan Väster- och Österbotten under 1860-talets misär


MD ERIK SEBASTIAN FORSBLOM 3.000

Mejlans Sjukhus, HUCS

Postdoc-forskning inom klinisk medicin. Staphylococcus aureus bakteremi (blodförgiftning). Moderna biomarkörer för sjukdoms progression och prognos.


Doctoral student AIMEE GHANEM 9.000

University of Eastern Finland

This qualitative study will aim to bring innovative recommendations to the social work intervention and practice related to European ISIS women in Syrian refugee camps.


PhD SWETHA GOPALAKRISHNAN 5.000

University of Helsinki

Studying the role of skeletal muscle stem cells in aging and muscular dystrophy


JD LISA GRANS 8.000

Åbo Akademi

Vilka faktorer påverkar bedömningen av om offer för våld i hemmet är särskilt utsatta personer i rättslig mening?


YTM JENNA GRUNDSTRÖM 13.000

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Myöhäisnuoruudessa ja aikuisuudessa koettujen perhesiirtymien yhteys mielenterveyteen elämänkulussa


MSc SIGURDUR GUDMUNDSSON 8.000

University of Helsinki

PhD thesis on autophagosome biogenesis


D.Sc. (Tech.) ARMANDO WLADIMIR GUTIERREZ COLLAGUAZO 7.500

Aalto University

6-month personal grant to carry out part of the research project "Barycenter maps, metric compactification, and optimal mass transportation" 4MSc (diplôme d'ingénieur) MOUAD HACHHACH 6.500

Åbo Akademi University

Modeling of three-phase catalytic reactor and Techno-economic assessment of hemicellulose valorization


Doctoral student MANISHA HAMAL 6.500

University of Eastern Finland (Kuopio)

Bullying among Finnish adolescents and its impact in their physiological and psychological health


KM KAISA HARJU 5.000

Jyväskylän yliopisto

Varhaiskasvatuksen aloitukseen sekä myöhempiin ryhmästä toiseen -siirtymiin liittyvät käytännöt ja niiden rakentuminen


FM ALEKSI HAUKKA 5.000

Helsingin yliopisto

Patrioottisten laulujen lajit ja musiikillinen retoriikka Ranskassa (1789-1793), Espanjassa (1808-1814) ja Suomessa (1809-1893)


PhD EVA HENRIKSSON 8.000

Åbo Akademi University

Identification of novel cancer-derived extracellular vesicle cargo molecules


PhD PATRIK HOLLOS 10.000

Åbo Akademi University / Turku Bioscience Center

Effects of neuronal JNK activity in microgravity


FM VILLE WALTTERI HUSGAFVEL 6.500

Helsingin yliopisto

Recontextualising Mindfulness: Selective Adaptation of Buddhist Meditation Practices in the Mindfulness-Based Stress Reduction Programme


FM ANTTI HYNNI 3.000

Turun yliopisto

Maantieteen mittakaavat Suomen ruokajärjestelmän kestävässä kehityksessä kiertotalouden avulla


KTT HELI HÄYRYNEN 5.000

Jyväskylän yliopisto (Helsinki, Pietarsaari)

Suomalaisten kansainvälistymistä tavoittelevien tai kansainvälisesti toimivien kasvuyritysten menestystekijät poikkeusoloissa


MSc OLESIA IGNATENKO 8.000

University of Helsinki

Astrocyte metabolism as a central contributor to brain disease 5Docent RASMUS ISOMAA 2.000

Jakobstad (Social- och hälsovårdsverket) och Stockholm

Framställande av en vetenskaplig antologi med syfte att öka förståelse och förbättra bemötande av ätstörningar


LL SAGA ITÄINEN-STRÖMBERG 13.000

Helsingin yliopistollinen keskussairaala

Eteisvärinäpotilaiden elektiivisen rytminsiirron toteutuminen oraalisilla antikoagulanteilla – maanlaajuinen kohorttitutkimus Suomessa


FM NIKLAS JOHANSSON 2.000

Helsingfors universitet

Presentation vid PACIFICHEM 2020 – International Chemical Congress of Pacific Basin Societies (15.–20.12.2020, USA)


FM MAREN JONASSON 10.000

Åbo Akademi

Doktorsavhandling i nordisk historia om allmänna finska lantbruksmöten 1847-1870 i transnationellt, nordiskt perspektiv


HLL ANNA JULKUNEN-IIVARI 6.000

Helsingin yliopisto

Väitöskirja: Chronic periodontitis and some of its systemic and local associations and diagnostic radiologic challenges


MSc JESSICA JUNGELL-MICHELSSON 13.000

Helsingfors universitet

Jag ansöker om ett halvårs arbetsstipendium för min doktorsforskning som berör hållbara organisationer, med fokus på livsmedelssystemet.


YTM TUIJA KASA 6.000

Helsingin yliopisto

Aiheena on ihmisoikeuskasvatuksen eettinen tutkimus otsikolla: Shared Humanity in Diversity – Examining the Moral Framework of Human Rights Education.


MA (Education) HEIDI KATZ 6.000

Åbo Akademi University

Doctoral thesis exploring educational opportunity and well-being of racial/ethnic minority students in Finland and the United States


FM KAISA KAUKIAINEN 6.500

Helsingin yliopisto

Väitöskirjatyö "Uskonnon representaatiot viimeaikaisessa dystopiakirjallisuudessa" 6LK JANNA KAUPPILA 7.500

Oulun yliopisto

Väitöskirjaprojekti sydänpysähdyksen riskitekijöistä


DI NIINA KOIVIKKO 8.600

Oulun yliopisto

Väitöskirjatyö: Rikkiyhdisteillä kontaminoituneen metanolin hapetus formaldehydiksi vanadiini- ja titaanipohjaisilla katalyyteillä


FM PIRJO KOIVUSAARI 13.000

Oulun yliopisto

Endofyyttisten mikrobien rooli kasvien ja hyönteisten vuorovaikutuksessa.


FM MAARIT KORTESOJA 6.500

Helsingin yliopisto

Klamydiabakteereihin vaikuttavien pienmolekyylien karakterisointi in vitro ja in vivo


FM EEVA KUIKKA 13.000

Tampereen yliopisto

Ihmisen ja eläimen välistä suhdetta Venäjän pohjoisen ja arktisen alueen kirjallisuudessa käsittelevä väitöskirjatutkimus


FM, MuM EMMI KUJANPÄÄ 6.500

Turun yliopisto

Väitöskirjatutkimus: Kehollisuuden, kansallismielisyyden ja sukupuolisuuden kokemukset transnationaalisessa bulgarialaisessa laulussa


FM SUVI KULOMÄKI 6.500

Jyväskylän yliopisto

Väitöskirjatyöhön "Uusia keinoja sisävesien elohopeaongelman ratkaisemiseksi – Metyylielohopean määritys- ja näytteenottomenetelmien kehittäminen"


TtM MARIKA KYLÄNEN 6.500

Vaasan yliopisto

Debunking the Dichotomy of Public and Private in Political Economy:

A Pluralistic Theory of Publicness and Public Values


PsM PETRA LAAMANEN 7.000

Tampereen yliopisto

Tunteiden tunnistamiskyvyn kehitys lapsuusiän sosiaalisissa suhteissa ja sen vaikutukset mielenterveyteen


DI ELINA LEHIKOINEN 3.000

Aalto-yliopisto

Finnish food security - global challenges, local solutions 7FT VILMA-LOTTA LEHTOKARI 7.500

Folkhälsanin tutkimuskeskus, Helsinki

Lihastautipotilaiden ravitsemus ja toimintakyky Suomessa; pilottitutkimus nemaliinimyopatiapotilaille


Docent CARL-GUSTAV LINDÉN 3.500

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

California Dreamin' of the Nordic Welfare State: pilotprojekt om hur invånarna i Silicon Valley uppfattar den nordiska välfärdsstaten


Dosent MAGNUS LINDSTRÖM 3.500

Tvärminne zoologiska station, Helsingfors universitet

Arrangerande av symposiet Visionarium XIX, ett internationellt symposium om seendets biologi


ME YAIZA LUCAS REVILLA 5.000

Jyväskylä University

PhD research regarding young children's transition from home to formal education and care in Finland. Children are age 1 and followed for 7 months


KM MERJA MANNERKOSKI 6.000

Itä-Suomen yliopisto

Opettajien koulutukselliset tarpeet liittyen vaativaan erityiseen tukeen ja niihin vastaaminen täydennyskoulutuksella. Väitöskirjatyö.


VTM JOONAS MARTIKAINEN 13.000

Helsingin yliopisto

Political poverty as loss of experiential freedom


PM OLIVIA PENELOPE MAURY 13.000

Helsingfors universitet

Doktorsavhandlingens slutförande: Arbetande utomeuropeiska studerande i Finland


FM GUN MICKELS-KOKWE 8.000

Sanga Research & Development, Zambia (Darwin Initiative, Kew Gardens)

Towards sustainable food chains in Africa: the case of the chikanda (edible ground orchid) value chain in Northern Zambia.


MSc FAZEH MOAFI 6.000

University of Oulu

My research topic is investigating the role of key regulators of hypoxia response pathway in the regulation of cell polarity. 8FT SASHA MÄKILÄ 9.000

Suomi (Helsinki Metropolitan Orchestra)

Leevi Madetojan toinen sinfonia esittäjän näkökulmasta; kapellimestarin ammattitaidon ja auktoriteetin perusta; sinfonian uusi kriittinen editio


KTM SATU MÄTTÖ 13.000

Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)

Työelämän intuitio - tulevaisuuden työelämän metataito


FT KERKKO NORDQVIST 7.500

Helsingin yliopisto

Meripihka, kontaktit ja yhteisöjen monimuotoisuus: kivikautiset vaihdantaverkostot Koillis-Euroopassa


FM LEA PENNANEN 13.000

Jyväskylän yliopisto

Sadutus-käsikirjoittaminen ja lapsen tekijyys


FM GUEORGUI (GEORGI) POPOV 6.000

Helsingin yliopisto

Atomikerroskasvatus skaalattavien ja stabiilien perovskiittiaurinkokennojen keskeisenä mahdollistajana


MSc ALEXEY POSPELOV 13.000

University of Helsinki

Doctoral research and thesis completion: “Protecting the newborn against brain injury: A translational study based on a rodent model of birth asphyxia


KM JENNI PUTTONEN 6.000

Jyväskylän yliopisto

Väitöskirja: Lasten lukemisen ja laskemisen sujuvuusongelmien päällekkäistyminen


MMM JIRI PYÖRÄLÄ 3.000

Helsingin yliopisto

Puuaineen ominaisuuksien arvioiminen laserkeilauksella - väitöskirjatutkimuksen viimeistely ja jatkotutkimuksen suunnittelu


OTM JENNA PÄLÄS 7.000

Lapin yliopisto

Alustan ja asiakkaan sopimusoikeudellisen aseman määrittämistä jakamistaloudessa koskevan väitöstutkimuksen viimeistelyyn


MSc LEILA RATO 5.000

Åbo Akademi University

Analysis of vimentin mediated signalling during cell growth 9MSSc BRADLEY REYNOLDS 10.000

University of Helsinki

Finland, Russia, and the Ghost of Finlandisation. How to Overcome the Past by Remodeling the Future: CSCE Peacekeeping in Nagorno-Karabakh 1990-1995


Doctoral student ZAHRA ROUSTAEI 6.500

University of Helsinki

The effect of maternal age and socioeconomic status on maternal risk factors and pregnancy outcomes.


PsT ELISA RUOHONEN 6.000

Jyväskylän yliopisto

Being seen: How lonely individuals evaluate and tune to social gaze


FM CARITA SALLOMY 6.500

Itä-Suomen yliopisto (Kuopio)

Uusien lääkeaineiden kehitys kumariinijohdannaisista neuropaattisen kivun hoitoon


FM PIHLA SALMINEN 6.000

Helsingin yliopisto

Väitöskirjatutkimus “Pedagogisia työkaluja elämäkeskeiseen ja systeemiseen kestävyyskasvatukseen lukio-opetuksessa”


PsT SAARA SALO 6.000

Helsingin yliopisto

Tutkia päihdeongelmaisten vanhempien intensiivisen kuntoutuksen vaikutuksia vanhemmuuteen ja lapsen psykososiaaliseen kehitykseen


TkT MINNA SAUNILA 3.000

LUT-yliopisto

Sustainable innovation among small businesses


FM VALTTERI SKANTSI 11.000

Oulun yliopisto

Väitöskirjatyöhön: Fennistinen kieliteknologia — aineistot, menetelmät ja mahdollisuudet


MSc DIOSANGELES SOTO VELIZ 6.500

Åbo Akademi University

Doctoral dissertation: "Mineral-based cell growth substrates for controlled cell behaviour"


LL ANNA SUIKKILA 4.500

HYKS

Kuvata Samterin triadin ominaispiirteet ja perinnöllisyys suomalaisväestössä ja luoda moniammatillinen tutkimus- ja hoitomalli tälle potilasryhmälle 10FM SALLA-MAARIA SUURINIEMI 6.000

Helsingin yliopisto

Haen apurahaa kasvatustieteellisen alan väitöstutkimukseeni, jonka aiheena on kielelliset normit ja kieli-ideologiat suomalaisessa peruskoulussa.


MA PEETER TAMMISTO 10.000

Åbo Akademi University

Completion of the doctoral dissertation Information Policies, Propaganda and the Formation of Public Spheres in Estland and Livland in 1680-1710


FM, YTM ARI TERVASHONKA 13.000

Itä-Suomen yliopisto

Väitöskirjan tutkimukseen Maxwellin eetterikäsitteiden teoriaperinteen systemaattiseen analyysiin.


Lääketieteen lisensiaatti PAULA TIILI 13.000

Helsingin yliopisto

Väitöskirjatutkimus: Aivohalvaukset eteisvärinäpotilailla (insidenssi, riskitekijät, verenohennushoito, kuolleisuus, sekundaaripreventio)


Filosofian tohtori TUOMAS TOLVANEN 10.000

Tampereen yliopisto

Sydäninfarktin aiheuttaman fibroosin kehityksen tutkiminen ja hoitaminen in vitro sydänkudosmallissa


VTM JOONAS TUHKURI 6.000

MIT, USA

Psykologiset ominaisuudet ja sopeutuminen työn muutokseen


FM IDASTIINA VALTASALMI 13.000

Tampereen yliopisto

Saavutettava selkokieli: Kehitysvammaiset henkilöt selkokielen käyttäjäryhmänä


MSc JUAN MIGUEL VALVERDE MARTINEZ 4.300

University of Eastern Finland and University of Oxford

For the research visit of 6 months to the University of Oxford (related to the PhD thesis entitled "Rodent MRI Brain Segmentation")


PhD MARIA ALICIA ELENAE VAZQUEZ ULLOA 10.000

Åbo Akademi University

The grant will be use for the continuation of my postdoctoral research, working on the Notch pathway and human papilloma virus carcinogenesis. 11FT IRA VIRTANEN 7.500

Tampereen yliopisto

Supportiivisella viestinnällä vaikuttaminen parasosiaalisessa suhteessa: Suomalaisten somevaikuttajien viestintä COVID-19-pandemian aikana


Docent MIKAEL VON NUMERS 1.500

Åbo Akademi

Långtidsförändringar i Skärgårdshavets fågelfauna och kärlväxtflora och deras orsaker


VT, OTL TIINA VÄISÄNEN 4.000

Helsingin yliopisto

Eläkkeet avioero-osituksessa – Aviovarallisuusoikeudellinen tutkimus lakisääteisten työeläkkeiden merkityksestä avioero-osituksessa


PL ANNA WESTIN 6.000

Åbo Akademi

För att under tre månader slutföra min doktorsavhandling i ämnet Offentlig förvaltning. Studier på distans från hemmet samt två studieresor.


FM OSCAR WINBERG 8.000

Åbo Akademi

För slutförandet av doktorsavhandlingen Archie Bunker for President: Television Entertainment and the Transformation of American Politics in the 1970s


MSc FRANZISKA WOLFF 3.000

University of Eastern Finland

PhD project: "Sphagnum Mosses as Ecosystem Engineers in Transitional Mires: A Drone-based Analysis"


FT MORITZ WÜSTENBERG 6.500

Itä-Suomen yliopisto, EU Yliopisto (EUI) Firenze, Bolognan yliopisto

Energiatuotteiden kansainvälinen kauppa ja sen vaikutus valtioiden välisiin suhteisiin


MA ALISA ZHABENKO 13.000

University of Helsinki

Russian lesbians and their families from the late Soviet period to the contemporary time