Kulturpriset Kompassrosen 2021 tilldelas docent Anna Hielm-Björkman för hennes innovativa coronahundsforskning

Docent Anna Hielm-Björkman, Helsingfors universitet, tilldelas Kommerserådet Otto A. Malms donationsfonds kulturpris Kompassrosen 2021 för sin innovativa forskning om användning av specialskolade hundar i identifiering av personer, som smittats med corona.