Mirjam Kalland, ordförande


Mirjam Kalland är professor i småbarnspedagogik vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Hon är pedagogie doktor, docent i socialt arbete och familjeforskning vid Helsingfors universitet samt docent i musikpedagogik vid Sibelius-Akademin. Hon forskar i föräldraskap och föräldrarstöd, samt i hur man kan stöda barns socioemotionella utveckling inom småbarnspedagogiken. Hon är också utbildad till barnpsykoterapeut och aktiv som skribent och föreläsare. Hon är ordförande för Mannerheims Barnskyddsförbund.