Otto A. Malms stiftelse beslöt vid sitt styrelsemöte den 2.3.2022 att donera 50 000 euro till Finlands Röda Kors för att hjälpa offren för krisen i Ukraina.

Kommerserådets Otto A. Malms donationsfond utdelade sammanlagt 806.255 euro som stipendier.

Styrelsen beslutade att även donera 30.000 euro till Unicef:s historiska insamling för arbetet med Covidvaccinering. Mottagarna av stipendierna offentliggjordes 1.7.2021.
Läs mera här

Kulturpriset Kompassrosen 2019

"Kulturpriset Kompassrosen 2019 utdelas för det mångåriga och framgångsrika arbetet för att utveckla Bromarv som en levande och livskraftig by.

Läs mera här

Donation till UNICEF till förmån för Syriens barn

Otto A. Malms donationsfond har svarat på ett upprop från Eva Ahlströms stiftelse om en gemensam donation till UNICEF till förmån för Syriens barn i Syrien och i grannländerna. Otto A. Malms bidrag är 50 000 euro. Sammanlagt deltar sex stiftelser i donationen vars totala belopp är 135 000 euro.


UNICEF förser barn och familjer med bl.a. tillgång till rent dricksvatten och sanitetsprodukter samt hälsovård och strävar också efter att ge barnen möjlighet till skolgång.