Kristina Stenman

Kristina Stenman arbetar från augusti 2020 som diskrimineringsombudsman. 2016-2020 var hon stadsdirektör i Jakobstad. Tidigare har hon arbetat som jurist vid Flyktingrådgivningen r.f., forskare vid Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi, biträdande stadsdirektör i Vasa och migrationsdirektör vid Arbets- och näringsministeriet. Hon är juris kandidat från Helsingfors universitet, och forskar för sin doktorsavhandling om asylrättens utveckling i Norden.