Rapportering

Mottagare av stipendier förutsätts före utgången av följande år rapportera om användningen av understödet och arbetets framskridande, till exempel ett bidrag som har beviljats 2021 rapporteras senast 31.12.2022.

Rapportera om användningen av understödet och arbetets framskridande. Rapporten skickas elektroniskt via webbtjänsten med eventuella bilagor i form av bifogade filer.