Rapportering

Mottagare av stipendier förutsätts före utgången av följande år rapportera om användningen av understödet och arbetets framskridande, till exempel ett bidrag som har beviljats 2023 rapporternas senast 31.12.2024.

Rapporten skickas elektroniskt via webbtjänsten med eventuella bilagor i form av bifogade filer.