Malmska handelshuset

Malmska handelshuset verkade utgående från staden Jakobstad från mitten av 1700-talet till 1800-talets slut och bidrog genom handel och seglation verksamt till att knyta österbottningarna till världsekonomin. Handelshusets historia handlar om en ständig anpassning till förändrade villkor och innehåller såväl framgång som motgång. Malmarna kom med tiden att i allt högre grad verka på en global arena. De fyra viktigaste aktörerna var: