Släkten Malm

Släkten Malm kom att sätta djupa spår i Jakobstads historia. Malmarna verkade i Jakobstad från 1749 då Niklas Malm flyttade till staden där han fick arbete som bodbiträde hos sin svärfar. En av de släktgrenar som utgår från honom och hans hustru Maria Nyman upprätthöll i fyra generationer det Malmska handelshuset. Då Otto August Malm 1898 och hans äldre bror Petter Herman kort därefter gick bort var den här familjens tid förbi i den österbottniska kuststaden. Familjen knöt förbindelser med motsvarande kretsar i hemstaden och grannstäderna i släktnätverk som skapades och upprätthölls genom äktenskap. Kvinnorna spelade en viktig roll i nätverken som var en trygghet i affärerna men som också kunde betyda att den enas motgång blev den andras undergång.

Malmare i Jakobstad under 150 år (1749–1899)