Släkten Malm

Malmare i Jakobstad under 150 år (1749–1899)