KULTURPRISET KOMPASSROSEN

Kulturpriset Kompassrosen instiftades år 2013 att utdelas till personer, organisationer eller nätverk som på ett betydande sätt har främjat folkbildning, högre undervisning, forskning eller allmänt väl. 

Priset har utdelats två gånger:

2014 till ansvarige utgivaren Kaius Niemi, chefredaktör Riikka Venäläinen och journalisten Saska Saarikoski vid Helsingin Sanomat "för deras förebildliga arbete i folkbildande anda med öppenhet, tolerans och mångfald som ledstjärnor i ett Finland i förvandling."

2015 till Stiftelsen Aspegrens trädgård i Jakobstad "för dess framgångsrika återskapande av den kulturhistoriskt värdefulla miljö som Aspegrens trädgård och Rosenlunds prästgård tillsammans utgör. I en kontext som aktiverar alla sinnen verkar i dag ett mångsidigt aktivitetscentrum som med hjälp av visningar, tidsresor, kurser och andra evenemang förmedlar kunskap om örter, kulturhistoria och folkkultur."