Beviljade stipendier 2018

Otto A. Malms donationsfonds stipendier 2017

för folkbildning och allmänt väl


11-KUVAJOURNALISTIT RY 2.000

Kärkölä

11 + 11 – henkilökuvauksen työpajan järjestämiseen

ABOAGORA 2.000

Åbo

För arrangerandet av det årliga konst- och vetenskapsevenemanget Aboagora

AD ASTRA I HELSINGFORS R.F. 4.000

Helsingfors och Stockholm

För att unga med dialogutbildning ska hålla verkstäder med dialog och storytelling på skolor som samarbete Helsingfors-Stockholm.

SAMI AHLMANIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO / ORIVEDEN OPISTO 2.000

Orivesi, Pirkanmaan alue

Klemetti-opiston Naiskuoro (KLONK) harjoitus- ja konserttikokonaisuus 2017-2018

AINO ACKTÉN KAMARIFESTIVAALI RY. 2.500

Ackté-klubi, Kallion kirkko, Helsinki

Aino Acktén kamarifestivaalin järjestäminen 16.5.-22.9.2017

AITOON EMÄNTÄKOULU OY / AITOON KOULUTUSKESKUS 2.000

Pälkäne ja Pietarsaari

Ammatillisten erityisopiskelijoiden vastavuoroinen kielikylpyhanke AIKK:n ja Optiman kesken.

PAULA ALAGARDA DURÁN 1.500

Gijón (Asturias) - Spanien

För att uppmuntra en amatörteatergrupp i dess stora insats och glädje att sprida den österbottniska kulturen runt Spanien genom språket och teatern.

KIRSI ALASTALO 2.000

Helsinki

Selkokielisten ryhmätoiminta-aineistojen kehittäminen, toteuttaminen ja julkaiseminen vanhusten ryhmätoimintaan ja asumispalvelujen arkeen

TOVE JOHANNA ALMARK- MANNILA 5.000

Esbo

Sjung för livet- konsertproduktion med allsång. Nya arrangemang av gamla finlandssvenska folkvisor. Konserter och skivinspelning.

ALUMNIPULS - FÖRENINGEN FÖR PSYKOLOGER FRÅN ÅBO AKADEMI RF 1.500

Ekenäs

För ordnandet av de åttonde Finlandssvenska Psykologdagarna 5-6.10 2017 i Ekenäs.

ANTONS VÄNNER R.F. 2.000

Kökar, Kyrkogårdsö

För att arrangera folkmusikläger 30.7-4.8 på Kyrkogårdsö, Kökar

ANTROBLOGI 2.000

Helsinki

AntroBlogi -verkkojulkaisun ajankohtaistoimituksen ja sen videoversion pilotointi.

ARBETSGRUPP BARGUM OCH HELANTERÄ 4.000

Helsingfors och Berlin

Fackbok om myror - Tietokirja muurahaisista

ARBETSGRUPP BERTEL GARDBERG 101 3.000

Fiskars Bruk, Kopparsmedjan

för utställningen Bertel Gardberg 101, som presenterar Gardbergs livsverk.

Utställningen arrangeras i Fiskars Bruk, 25.11.2017 - 2.4.2018.

ARRANGÖRSKOMMITTÉN FÖR NORLIT-KONFERENSEN NORDIC UTOPIAS & DYSTOPIAS, 1980 2.000

Åbo

För NorLit-konferensen Nordic Utopias & Dystopias

ARTLAB PRODUCTIONS 3.000

Helsinki

työnimi: "tarinoita pakomatkalta" pakolaisten elämäntarinoista tehtävä podcast-kuunnelmasarja

HANNU AURINKO 2.000

Oulu

Konferenssimatka: Sardinia 2017 - Sixteenth International Waste Management and Landfill Symposium.

N/A AVANTON PRODUCTIONS OY 3.000

Jakobstad (filmning) och Helsingfors (efterarbete)

Manusarbete, research och demo för dokumentärfilmen "Molly - om rötter och krona, barr och fallna löv" (arbetsnamn)

ANNA LENA BENGELSDORFF 2.000

Kila gård

Språkgranskning, layout och tryckning av

en populärvetenskaplig biografi över den världskände språkforskaren, poeten, diplomaten, etc. G.J. Ramstedt

lektor, föreningens grundare och vice ordförande BIGHILL SONGS R.F., 1977 5.000

Jakobstad

För vokalgruppen Mrs Bighill Singers inspelning och utgivning av gospel-a cappella musik.

BIOETIIKAN INSTITUUTTI 2.000

Bioetiikan instituutti

Bioetiikan instituutin työ bioetiikan alan edistämiseksi Suomessa ja erityisesti sen ajankohtaisten kysymysten popularisoimiseksi

BIRDLIFE FINLAND R.F. 2.000

Hangö, Finland

Organisering av ett samnordiskt seminarium fo?r fågelraritetskommitte?er.

NINA BJÖRKMAN 1.500

Café Zamzam, Ekenäs

Café Zamzam arbetar med kulturmöten mellan Mellanösterns kulturer och den finländska. Förutom matmöten ordnar vi bl.a. föreläsningar och språkkurser.

ANNA BRUMMER 5.000

Helsingin Suursuon sairaala: saattohoito-osasto os. 11 sekä palliatiivisen hoidon os. 21

Sairaalamuusikon taiteelliseen työskentelyyn Helsingin Suursuon sairaalan osastoilla 11 ja 21, 1.9.2016-31.5.2017

CHARLOTTA BUXTON 1.000

London

För faktabok om Londons historia

FANG CHENG 2.000

Åbo Akademi University

Development of an interactive Open Online Course for Drug development and diagnostic platform

CHILDREN CROSSING CULTURES RF 2.500

Nyland

Öka möjligheterna för finlandssvenska barn att möta andra kulturer och för flyktingbarn att ta del av finländsk konst och kultur genom olika evenemang

CHYDENIUS-INSTITUUTIN KANNATUSYHDISTYS 2.000

Helsinki

Anders Chydeniusta ja hänen aikakauttaan pohtivan suomalais-ruotsalaisen

seminaarin järjestämiseen Helsingissä 1.9.2017

CLUB LEJONHJÄRTA R.F. 2.000

Stockholm

Bidraget sökes för deltagande i Den Nordiska Rättegångstävlingen om de Mänskliga Rättigheterna i Stockholm år 2017.

DANCEABILITY FINLAND RY / DANCE COMPANY KAAOS 2.500

Inclusive dance festival X Dance Festival in Pannuhalli, Kaapelitehdas 10th June 2017 that offers workshops, a panel discussion and dance performances

MIRKKA DANIELSBACKA, 1982 3.000

Helsinki

Käännös apuraha (suomesta englanniksi) populaarille tiedekirjalle, joka käsittelee vastavuoroisuutta nykyisissä ja menneissä yhteiskunnissa

DE SJUKAS VÄL I HUVUDSTADSREGIONEN RF 2.000

i hemmet

För information, handledning och rehabilitering av svenskspråkiga äldre som bor ensamma, eller klient som får vård av en närstående.

MARIA DEGERLUND 3.000

Sagolik fackbok för barn om alger i Östersjön

JÖRN DONNER 3.000

Hesingfors

Fastigheten Norra kajen 12, dess histroria.

JOHAN DONNER-AMNELL 2.000

På resa i Finland, i hemmet och en vecka i Berlin

Avslutande möten och konfrontationer i samband med författandet av ett skönlitterärt verk utgående från en självbiografisk grund.

DROM RY 2.000

Suomi ja ulkomaat (Eurooppa)

EU:n Kansalaisten Eurooppa -ohjelman tukeman kansainvälisen ”Mirandan silmin 2016-2018” hankkeen koulutus- ja oppimisverkkoportaalin toteutukseen.

DUVTEATERN RF 3.000

Helsingfors

För seminariet “Min historia”

JARI EEROLA 2.000

Tampereen yliopisto

Kirjahanke lähisukukielten lasten lauluja –kirja, jossa esitellään uhanalaisilla kielillä laulettuja ennen julkaisemattomia lauluja.

EKENÄSNEJDENS KRIGSVETERANEER RF 3.500

Raseborg

Bidrag sökes för utgivande av en fotobok om Harparskoglinjen på Hangö udd. Befästningarna, bunkrarna och arbetet. Medlemmar finns som deltog i kriget

EKENÄSSÄLLSKAPET RF. 2.000

Ekenäs, Raseborg

för Bokkalaset i Ekenäs 9-13 november 2017.

MARIA ERONEN-VALLI 3.000

Vaasan yliopisto

Digitaalista retoriikkaa koskevan tietokirjan loppuun saattamiseen

EVENTS TURKU RY 2.000

Turku

Tuottaa TEDxTurku-puhetapahtuma, jossa kuullaan tiedettä, taidetta, teknologiaa ja yhteiskunnallisia ilmiöitä käsitteleviä puheenvuoroja.

EVIVAKÖREN R.F. 3.000

Primärt Helsingfors

för Evivakörens verksamhet 2017-2018, inklusive tävlingsresa, jubileumskonsert och julkonserter.

FEMINISTISKT NÄTVERK RF. 2.000

Helsingfors

För att producera och koordinera det öppna och flerspråkiga kulturevenemanget FemF 2017, Feministiskt forum i Helsingfors.

DEREK FEWSTER 1.700

Lund och Malmö

Studieresa till Lund och Malmö hösten 2017, gäller resebidrag till studerande vid Magisterprogrammet i Kultur och kommunikation

FINFAMI POHJANMAA RY, FINFAMI ÖSTERBOTTEN RF 1.000

Österbotten och Mellersta Österbotten

Understöd söks för rekreation för anhöriga till personer med psykisk ohälsa samt även för föreläsningar riktade till samma målgrupp

SONJA FINHOLM 4.000

Larsmo

För arbetet med en bok om Larsmo Idrottsförening som nästa år fyller 100 år.

FINLANDS PEN 2.000

Finland

Handbok och seminarier om gränsen mellan yttrandefrihet och hatfull retorik för Finlands PEN 90-årsjubileum

FINLANDS RÖDA KORS / UNGDOMSLÄGERGRUPPEN 500

Mickelsörarnas Naturstation i Vörå kommuns yttre skärgård.

Ungdomsläger för 30 ungdomar i ålder 12-16 år på Mickelsörarnas Naturstation 17-20.7.2017.

FINLANDS SVENSKA FOLKDANSRING R.F. 3.000

Helsingfors

För projektet ”Folkdansglädje – delad glädje”, i vilket folkdansare i alla åldrar från hela Svenskfinland medverkar, för att fira Finlands 100 år.

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA RF 5.000

Helsingfors

Kurs i finlandssvenskt teckenspråk

MARTINA FINLANDSSVENSKT SAMARBETSFORUM RF 3.000

För uppföljning av projektet Molempi parempi - 52 klipp om två språk

FINN JAKOBSTAD R.F. 4.000

Jakobstad

Bidrag sökes för arrangemanget av den traditionella stadsfestivalen Jakobs Dagar, som lyfter fram kulturen och de lokala talangerna Jakobstad har.

FISKARS HEMBYGDSFÖRENING RF, 5.000

Fiskars bruk, Raseborg

Fiskars museums projekt #räddabässen strävar till att rädda Finlands äldsta smalspåriga ånglok Lill-Bässen från år 1890.

FLYKTINGVÄNNERNA R.F. 2.000

Oravais

Stöd- och hjälparbete bland asylsökande och invandrare med särskilda behov.

FÖRENINGEN FRANCISKUS PÅ KÖKAR 300

Församlingshemmet på Hamnö, Kökar

för att trycka en utställningskatalog för konstutställning med Pive Toivonen i samband med Franciskusdagarna på Kökar sommaren 2017.

FÖRENINGEN FÖR SOCIOLOGISTUDERANDE VID SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET HABITUS RF 500

Helsingfors

Främjandet av studier och arbetsliv i form av bland annat diskussionskvällar, studiebesök till olika samhälleliga instanser och studieresor.

FÖRENINGEN GRANI BIG BAND RF 2.000

Grankulla och Nyland

För upprätthållande av orkestern Grani Big Band som spelar traditionell jazzmusik i storbands form för publik intresserad av denna musikgenre.

FÖRENINGEN GRANSKAREN RF. 3.000

Åbo

För fortsatt utgivning av Finsk Tidskrift samt anordnande av kulturseminarium under hösten 2017.

ANNETTE FÖRENINGEN KULTURHUSET KARELIA I EKENÄS R.F. 2.000

Kulturhuset Karelia

för musikerarvodena i musikteatersatsningen "Projekt I" (arbetsnamn) på Kulturhuset Karelia med premiär 31.12.2017.

FÖRENINGEN LUCKAN 10.000

Svenskfinland

För drift och utveckling av de svenska digitala servicetjänsterna Fyrk.fi, Svenskservice.fi, Svenskfinland.fi och Kulturforum.fi.

GARANTIFÖRENINGEN FÖR NYA ARGUS RF 3.000

Helsingfors/Åbo

För tryggandet av fortsatt utgivning av kultur- och samhällstidskriften Nya Argus.

GIELLABÁLGGIS RY 4.000

Helsinki

Helsingin saamenkielisen esikoulun tukeminen muun muassa materiaalihankinnoin.

Esikoululaisten retkikassan tukeminen.

RENÉ GOTHÓNI 2.000

Robi de Godzinskys studio i Borgå

för att banda in 19 egna trubadursånger i CD form under rubriken A HAPPY TROUBADOUR

GEORG GROTENFELT 3.000

Helsingfors

Dokumentärfilm om Pentti Linkola

HANAHOLMEN - KULTURCENTRUM FÖR SVERIGE OCH FINLAND 6.000

Hanaholmen, Esbo

Bidrag för ett projekt inom allmänt väl. Projektet främjar ensamkommande flyktingbarns situation, samt validering av utländsk läkarexamen i Finland.

HANGON MUSIIKKIJUHLAT RY, HANGÖ MUSIKDAGAR RF 3.000

Helsinki/Hanko

Hangon Musiikkijuhlien kansainvälisen konserttisarjan järjestäminen 2017

HANGÖ TEATERTRÄFF R.F. 5.000

Hangö

För förverkligandet av den 26:e Hangö Teaterträff 8-11.6.2017, den största professionella teaterfestivalen på svenska i Finland.

ARI HAUTANIEMI 1.500

Lahti

Apurahan avulla järjestetään Pohjoismainen opiskelijaradiokonferenssi ALTERNATIVES NORDIC CHAPTER Lahdessa keväällä 2018.

SUNE HELENIUS 2.000

Raseborg

för barndokumentären "Fakta om: Havet"

SUNE HELENIUS 1.000

Raseborg

för skolfilmen Så gör djur (4): Former, färger och ljud

HELSINGFORS ARBIS 5.000

Helsingfors arbis

Mat- och kulturmässa mars 2017

HELSINGFORS SVENSKA MARTHAFÖRENING RF 1.500

Helsingfors

Föreningens 120 års historik

HELSINGFORS SÅNG- OCH MUSIKFÖRBUND RF 3.000

Helsingfors

för genomförandet av Helsingfors sång- och musikförbunds 100-årsjubileum år 2017.

HELSINKIMISSIO RY - HELSINGFORSMISSION RF 3.000

Helsingfors

ANSÖKAN om understöd för att stöda ensamma svenskspråkiga seniorer, deras identitet på deras eget modersmål i Helsingfors.

HEM OCH SKOLA I STAFFANSBY RF 1.500

Staffansby ls önskar göra en utfärd hösten 2017 till Borgå. Skolan önskar besöka Runebergs hem, leksaksmuseét och gamla stan. Alla elever får åka.

HEM OCH SKOLA VID BOSTÄLLSSKOLAN 150

Boställsskolan, Esbo.

Hem och Skola vid Boställsskolan ansöker om att anskaffa 3 st. Bee bots till skolan för undervisning. En Bee bot kostar 50 €.

PÄIVI HINTSANEN 2.000

Jyväskylä

Väriteemaisen Coloria.net-sivuston kehitystyö

HUGO BERGROTH-SÄLLSKAPET RF 2.000

Helsingfors

För utgivnining av en antologi om finlandssvensk språkvård

HELMI HUOTILAINEN 3.000

Helsinki, Seniorisäätiön vanhainkodit

Musiikki kuuluu kaikille! - konserttisarja helsinkiläisissä vanhainkodeissa ja koulutuskokonaisuus vapaaehtoistyöntekijöille

GUN-BRITT HUSBERG 2.000

Lappträsk hembygdsgård Kycklings

att skapa ett identifierings- eller bestämningsverk för våra unika äppelsorter i Finland.Text Gun-Britt Husberg teckningar Kristina Segercrantz-Kaila

ICAHD FINLAND (ISRAELI COMMITTEE AGAINST HOUSE DEMOLITIONS - FINLAND)3.000

Helsingin yliopisto

Rauhanfoorumin järjestäminen Helsingin yliopiston tiloissa marras-joulukuussa 2017.

IHMISOIKEUSLIITTO RY 6.000

pääkaupunkiseutu

Maahanmuuttajataustaisille henkilöille suunnattuun perus- ja ihmisoikeuskoulutukseen.

INTERPEDIA RF 3.000

Österbotten

Vi ansöker om understöd för att förverkliga en skolturné i Österbotten för svenskspråkiga skolor med temat Globalfostran.

ANNA IOANNOU 1.000

Fältstudie två månader i Uruguay följt av 4 månaders arbete hemma i Sverige.

Fältstudie för masteruppsats.Jag ämnar studera livsmedelsproducenters grad av deltagande och egenmakt när det kommer till certifieringar av livsmedel.

JAALANRAKENTAJAT - SKUTBYGGARNA RF 2.500

Voolahti, Porvoo

Merihenkinen koulutuspäivä nuorille ja aikuisille. Rastityöskentelynä opetetaan perinteisiä merimiestaitoja, sekä puu- ja metallityötä.

JAKOBSTADS IDROTTSBYRÅ 2.000

Fäboda

Staden Jakobstad bygger en hinderfri naturstig i Fäboda. För naturstigen ansöks om bidrag för skyltning. Skyltar som berättar om naturen i Faboda.

JAKOBSTADS MUSEUM 4.000

Jakobstads museum

För en bok om 1950-talets Jakobstad. Boken kommer att innehålla cirka 100 bilder främst tagna av Rolf Grandell.

JAKOBSTADS SINFONIETTA 5.000

Jakobstad

för arrangerandet av kammarmusikfestivalen RUSK i Jakobstad den 21-26.11.2017

KANSAINVÄLINEN VAPAAEHTOISTYÖ RY 3.000

Eri puolilla Suomea

Suomessa asuvien turvapaikanhakijoiden osallistuminen eri puolella Suomea järjestettäville kansainvälisille vapaaehtoisleireille vuosina 2018-2019

JOHANNA KARLBERG 2.000

Pohjois-Karjala:Outokumpu, Viinijärvi, Polvijärvi, Sotkuma ja Käsämä

Työryhmä (3 hlö) hakee rahoitusta lapsille suunnattuun Merimakkara ja/och Sjögurkan -tanssiesityksen kiertueeseen syksyllä Pohjois-Karjalassa 2017.

KATCHKE 3.000

Weimar och Nyland

En utbildande resa till Yiddish-Festivalen i Weimar, för 16 dagar. Sedan gör vi 4 skolbesök i Nyland. Vi vill berika vårt land med jiddisch-musik.

KEHITTÄMISKESKUS OPINKIRJO 2.000

Haemme avustusta Tutki-Kokeile-Kehitä-lopputapahtuman oppilasstipendeihin.

KESKI-UUDENMAAN NUORISOASUNTOYHDISTYS RY 2.000

Kerava

Nuorten asunnottomien yö -tapahtuma 2017

KEUDA 1.000

Kerava, Helsinki, Tukholma

Integroida ruotsin kielen ja yrittäjyyden opinnot käyttämällä kieltä aidoissa tilanteissa Vuosi yrittäjänä-ohjelmassa lukuvuonna 2017-2018

MINNA KOIVIKKO 2.500

Helsinki

Meriarkeologisen kirjasarjan aloittaminen

KOKOA - KOULUTETUT KOKEMUSASIANTUNTIJAT RY. 4.000

Helsinki

Valtakunnallisten kokemusasiantuntijakoulutussuositusten ja esittelyvideon tekeminen kokemusasiantuntijatoiminnan edistämiseksi

KORPO HEMBYGDSFÖRENING R.F. 4.000

Korpo och Helsingfors

Ett symposium och en utställning om nobelpristagaren Ragnar Granits liv och forskargärning: Med rötter i skärgården i Korpoström sommaren 2017.

KORSHOLMS VUXENINSTITUT 4.000

Korsholm

Projektet Bron: skapa nya kultur- och bildningsrelaterade verksamheter i Korsholms kulturhus för att överbrygga språk-, kultur- o generationsgränser

TEPPO KOSKELA 1.000

Helsinki, Nurmijärvi, Porvoo

Rohkea rampa - Vimmainen vammainen on valokuvaprojekti rohkeista vammaisista

TOMMI KOTONEN 4.000

Jyväskylän yliopisto

Tietokirja äärioikeiston kansainvälisistä verkostoista

PAULA KOUKI 2.000

Haminan kaupunginmuseo

Vuonna 2016 tehtyjen Viidankankaan yleisökaivausten tuloksia esittelevään näyttelyyn liittyvän populaarin julkaisun toteutus.

KPANLOGO YEDE 3.000

Vasa, Finland

AGOO Festival är en mångkulturell festival med musik, dans, mat och workshops.Festivalen för samman människor av alla åldrar, kön och bakgrunder.

KRÅKÖ BYGDEFÖRENING R.F. 5.000

Borgå

För att färdigställa en historik i två band på svenska över Kråkö by i Borgå stad med sikte på publicering 2017-2018.

KULTURBYRÅN I JAKOBSTAD 6.000

Jakobstad, Jakobstadsregionen

Delfinansiering för LEADER-projektet Kulturell mångfald i Jakobstad.

KULTURFÖRENINGEN KATRINA 5.000

Alandica kultur- och kongresshus i Mariehamn

För att genomföra Figaro1917, ett operaprojekt med Mozarts originalmusik med ett helt nytt libretto som utspelas på badhushotellet i Mariehamn 1917.

KULTURÖSTERBOTTEN SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖR UTBILDNING OCH KULTUR SAMKOMMUN 4.000

delfinansiering för Leaderprojekt Medeltid i samtid - kunskapsöverföring om österbottningarna och deras äldre historia.

KUULOVAMMAISTEN LASTEN VANHEMPIEN LIITTO RY 3.000

Suomi

Valtakunnalliset Perhepäivät 25.-26.11.2017 kuulovammaisten lasten perheille

LAHDEN OOPPERA RY 3.000

Lahti

Oskar Merikannon Pohjan neiti -oopperan tuotantoon

LAITOSLAULAJAT RY 2.000

Pirkanmaa/ Helsingin seutu ja Mikkelin seutu

Avustuksella mahdollistetaan ammattitasoisten Laitoslaulajien 5 kerran vaikuttavat ja henkilökohtaiset laulukohtaamiset vanhuksille laitoksissa/kotona

LAPPFJÄRDS FRIVILLIGA BRANDKÅR R.F. 1.500

Brandkårs ungdomsverksamheten.

LAPPFJÄRDS MANSKÖR R.F. 1.500

Lappfjärds kyrka

En stor Julkonsert med unga solister, lokala barnkörer och lappfjärds mans- och damkör samt Närpes manskör.

AILA LATVALA 2.000

Helsingin Diakonissalaitos Diamus, Kansallisarkisto, kenttätyö

Materiaalin hankinta ja tekstin kirjoittaminen Diamus museossa alkuvuodesta 2018 toteutettavaan näyttelyyn "Itsenäisen Suomen ensimmäiset diakonissat"

MERJA LEPPÄLAHTI 2.000

Turku

Taidekauhua ja kauhuharrastusta käsittelevän tietokirjakäsikirjoituksen loppuunsaattaminen

LIEKSAN SOMALIPERHEYHDISTYS RY/METKA KYLÄKULTTUURITALO 10.000

Lieksan Metka kyläkulttuuritalo

Kouluttaa oppisopimuksen kautta kaksi sodassa vammautunutta pakolaista työnohjaajaksi, jotka voivat auttaa muita maahanmuuttajia työllistymään

ARI LIIMATAINEN 3.000

Vantaa

Vanhusten viriketoiminnan kehitystyö

CHRISTER KAJ MIKAEL LINDHOLM 4.000

Åbo

Bokprojektet "Ekonomiska myter och alternativa fakta - hur marknadsfundamentalismen banade väg för den nationalistiska populismen".

SOFIA LINDROOS 3.000

Helsingfors-Vanda-Esbo

För projektet Cantus sororum - systrarnas sång, skapande av webbsida om den Heliga Birgitta, med historisk översikt och sång.

MARTTI LINNA 3.000

Kymenlaakso

Tarinoita Itäiseltä Suomenlahdelta -teoksen kirjoittamiseen

LIVSGNISTAN - UTBILDADE ERFARENHETSEXPERTER RF. 3.000

Raseborg, Karis

Ersättning åt utbildare och föreläsare på utbildning för erfarenhetsexperter i Raseborg, samt reseersättning för de studerande.

LOVIISAN MERENKULKUHISTORIAN SÄÄTIÖ-STIFTELSEN FÖR LOVISA SJÖFARTSHISTORIA 5.000

Lovisa

Stipendium sökes för att brädbefodra den äldre delen av museibyggnaden samt för att göra en del av museet vinterbonat för lager och arkiv

SINIKKA LUMILUOTO 2.500

Kuopio ja Helsinki

Soveltavaa klovneriaa seniorien parissa

THOMAS LUNDIN 3.000

Svenskfinland

För tonsättning av poeten Viola Renvalls dikter, samt inspelning av dem på skiva och tillhörande turné i Svenskfinland våren 2018.

LUONTO-LIITON HÄMEEN PIIRI RY 1.500

Tampere

Päiväleirin järjestäminen alakouluikäisille lapsille Tampereella syksyllä 2017. Leiri pidetään ma-pe, 6 tuntia päivässä.

MALAX-KORSNÄS MEDBORGARINSTITUT 3.000

Malax-Korsnäs medborgarinstitut

kunskapshöjande bildning inom IT för seniorer. Informativa föreläsningar för seniorer om aktuella teman som inbjuder till diskussion och reflektion

MATCUP-TÄVLINGEN 2.000

Nationell semifinal och final i Vasa

För genomförande av finlandsdelen av den nordiska matematiktävlingen MatCup för elever i årskurs 8. Klasser tävlar i problemlösning och projektarbete.

MATHJÄLP RUOKA-APU RF, 1960 1.000

Karisvägen 18, 10300 Karis

Hyresbetalning

ME OSALLISET RY VI DELAKTIGA RF 2.000

Espoo

Höstläger 23-27.10.2017 i Esbo för i huvudstadsregionen bosatta ungdomar och studerande med funktionsnedsättning.

SINI MIKKOLA 3.000

Helsingin yliopisto

Tietokirjan "Luther ja naiset: Rakkaista tyttäristä naispaholaisiin" kirjoittamiseen

MUSIKCAFÉ AFTER EIGHT R.F. 2.000

Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Kronoby, Larsmo

Gruppaktiviteter för att förebygga och minska risken för utslagning bland ungdomar.

MUSIKTEATER I ÖSTERBOTTEN R.F. 1.500

Jakobstad

Musikalkonsert under Jakobsdagar 2017

NATUR OCH MILJÖ RF 10.000

Helsingfors/ Finland

Kampanjen Solsvar år 2017

NAVIGATIONSSÄLLSKAPET I FINLAND R.F. 1.000

Helsingfors, Björkholmen

Vårt skolningsfartygs el-system skall få en översyn. Kostnader för detta. Vi har också planerat att köpa en Autopilot med tillhörande Satellitkompass

NON FIGHTING GENERATION RY 3.000

Helsinki

Etnisten vähemmistöryhmien nuorten väliset ristiriidat ja niidet ratkaisut -oppaan teko.

NORDSJÖ RASTIS FÖRÄLDRAFÖRENING RF 2.000

Nordsjö / Helsingfors

Klassvisa utfärder för eleverna i Nordsjö lågstadieskola.

HANS NORMAN 5.000

Stockholm, Uppsala

Utgivning av historisk skärgårdsguide Sjöfärder i Österled. Kostnader för layoutarbete, bildanskaffning, tryckning.

NYKARLEBY STAD/KUDDNÄS MUSEUM 10.000

Kuddnäs museum, Nykarleby

För restaurering av Kuddnäs museum inför Zacharias Topelius 200-års jubileumsår 2018

NÄRPES 4H 1.000

Närpes högstadium

Genomförande av tjejgrupper i högstadiet med syfte att stärka självkänslan hos flickorna

NÄRPES VUXENINSTITUT 1.000

Närpes vuxeninstitut/Yttermark

Festbankett för invandrarstuderande och personal med anledning av Finlands 100-årsjubileum

NINA-MARIA OFÖRSAGD 2.000

Helsingfors och Taiwan

Stillbilder i framtiden – är en kombinerad afton med filmvisning, läsning, och konsert presenterad som gemensam improvisation.

SUVI OLAVINEN 2.000

Vanhusten hoitolaitokset

Runomatineakiertue vanhusten hoitolaitoksissa

OPTIMA SAMKOMMUN 2.000

Jakobstad/Tammerfors

Vi ansöker om ett stipendium för kostnader för studieresa och språkbad för en studerandegrupp vid Optima, yrkesinriktad special. Genomförs hösten 2017

YRKESINRIKTAD SPECIALUNDERVISNING OPTIMA SAMKOMMUN 2.000

Aitoo en vecka och i Optima en vecka med grupp på högst 10 personer

Språkbad mellan specialyrkesläroanstalterna Aitoo koulutuskeskus och Optima som har studerande med särskilda behov, 4-5 dagars utbyte i skolorna.

OSTROBOTHNIA AUSTRALIS R.F. 1.500

OA

Layout och tryckning av den vetenskapliga tidskriften OA-Natur

PASSER MEDIA 2.000

Passer Media

för två barndokumentärer om skogen

PELASTAKAA LAPSET RY 10.000

Valtakunnallinen

Tarjota vanhemmille konkreettisia työvälineitä oman lapsen nykypäivän tarpeita vastaavaan mediakasvatukseen.

PERSONALEN VID FREDRIKAKLINIKEN 3.000

Fredrikakliniken/Social- och hälsovårdsverket, Staden Jakobstad

Överbrygga klyftan mellan klinisk verksamhet och vetenskaplig forskning bland sjukvårdspersonal

PETALAX HEMBYGDSFÖRENING RF 2.000

Arstu hembygdsområde i Petalax

- för planering, produktion och uppförande av sommarteater. Pjäsen uppförs i juli 2017.

- för gästföreställning på Kilen i Sideby

PIELAVEDEN 4H YHDISTYS RY 1.000

Pielaveden kunta

Sukupuolisensitiivisten ryhmien toiminnan aloittaminen yläkouluikäisille nuorille, heidän identiteettin etsimistä ja itsetunnon kasvattamista varten.

HEIDI PIIROINEN 3.500

Helsinki

Valokuvanäyttely romanialaisesta kerjäläisestä Mihaela Stoicasta

TERHI PILTONEN 8.000

Department of Obstetrics and Gynecology, Oulu University Hospital, Oulu

To develop an application promoting female health awareness by way of utilizing epidemiological data from Finnish birth coh

POPKATU-YHDISTYS RY 3.000

Joensuu

För arrangerandet av en, för publiken gratis; svensk folkmusikdag i Joensuu den 11.7 2017 under Popkatu festivalen.

PRO ALLEGRO RF 2.500

Campus Allegro, Jakobstad och Centrias campus i Karleby

Mozarts Trollflöjten, en operaproduktion i samarbete mellan YH Novia, Centria-amk och Yrkesakademin i Österbotten samt föreningen Pro Allegro

PRO KIMITOÖ-SKUTAN R.F. 2.800

Dalsbruk

Andelen som fattas av Leaderfinancieringen för allmänbildande projekt 1000 år Sjöfart vid Kimitoön.

MIRELLA PROJECT LIV RF 2.000

Vårt arbete är landsomfattande men med Jakobstad som bas

För expensionen av vårt arbete "att införa mer glädje bland långtidssjuka barn" ut till de större sjukhusen i Finland

TIINA PUIRAVA 2.000

Oulun yliopisto, Energia- ja ympäristötekniikka

Designing of an eco-district for municipality of Muhos.

YLVA RANCKEN-LUTZ 1.500

Raseborg

Skapa audio-promenader med konstnärer, historiker, författare, andra sakkunniga och invånare i Raseborg, både "gamla" Ekenäsbor nyinflyttade.

SUSANNE RIIKONEN 1.000

Norra Karelen

Daghemsturné i Norra Karelen för barn 0-6 år på finska och svenska för att ge en positiv bild av det svenska språket.

ANTONIA RINGBOM 2.000

riksomfattande och internationellt

Distribution av Dokumentäranimationen SINNEBILDER (52') med mål att minska stigma kring psykisk ohälsa/distributionsstöd

SAGALUNDS MUSEISTIFTELSE 5.000

Sagalunds museum

För förnyandet av vasstaket på Brinkkulla stugan.

SAMANARVOISTEN SUOMI 4.000

Koko Suomi

Projekti esittelee sadan eriarvoisuutta kokeneen suomalaisen tarinan. Kokonaisuus on galleria suomalaisista ja suomalaisuudesta vuonna 2017.

SANARATAS RY 2.000

Pohjois-Karjala

Nuorten kolmeen Kirjalliseen Salonkiin ja niihin liittyviin Klikki-sanataidekerhoihin

Pohjois-Karjalassa lukuvuodelle 2017-2018

TAIMI SIIPILEHTO-KUISMA 2.000

Vantaa/ Tikkurilan seurakunta

Nukketeatteriesityksen valmistaminen yli 5 vuotiaille ja ala-asteikäisille kansainvälisyysaiheesta. Esitys kertoo pakolaispojan selviytymistarinan.

GEORGETTE SINGBE 3.000

Helsinki, Finland

For an intership at Finnish National Museum

SINGSBY SÅNGKÖR RF 5.000

Korsholm, Kristinestad, Nykarleby, Pedersöre, Seinäjoki

Bothnia Gospel är ett samarbetsprojekt mellan Korsholmskörer, solister, orkester, som genomför en kyrkoturné med gospelmusik i 8 kyrkor i Österbotten.

SKAFFERIET R.F. 2.000

Ritz

Skafferiet r.f. ansöker om bidrag för sin kino-verksamhet med speciell inriktning på smalfilmer, dokumentärer och filmer med allmänbildade teman.

SLOW FOOD VÄSTNYLAND R.F. 3.000

Västnyland

För västnyländsk närmatsbok

SOSIAALIASEMA X RY 4.000

Helsinki/Mumbai

Vertaisturvaan perustuva mobiilisovellus informaalin sektorin väkivaltariskeihin, erityisesti seksityöntekijöille.

SPIRA ENSEMBLE RF 2.000

Helsingfors

För körens ordinarie verksamhet hösten 2017- våren 2018

STADSDELSFÖRENINGEN SKATA R.F. 2.000

Jakobstad

För förverkligande av Skatadagen i september 2017 inklusive seminarium, kulturhistorisk guidning och plaketter på hus med en intressant historia.

STATIONENS BARN RF 6.000

Svenskfinland

För den svenskspråkiga FRIENDS verksamheten 2017

HEIDI STORBACKA 2.000

Jakobstad

Inbandning och utgivning av nyskriven musik på svenska

HENRIK SUNDSTRÖM 1.400

Vasa/Helsingfors

För inspelning av EP på finlandssvenska och material till tillhörande musikvideo.

SUOMEN KOTISEUTULIITTO 4.000

Suomen Kotiseutuliitto

Kotiseudun käsitteen päivittäminen ja merkityksen selvittäminen Suomi 100 -juhlavuonna. Tutkijoiden artikkelit Kotiseutu-kirjassa.

SUOMEN MATEMAATTISEN YHDISTYKSEN VALMENNUSJAOSTO 2.000

Päivölän kansanopisto ym.

Koululaisten matematiikkaolympialaisiin tähtäävä valmennus ja kilpailumatka

SUOMEN PARTIOLAISET - FINLANDS SCOUTER RY 5.000

Helsinki / koko Suomi

Nuorten työelämätaitojen ja -valmiuksien kehittäminen partiokasvatuksen keinoin

TAPIOLAN LASTENTARHATOIMINNAN TUKI RY 1.000

Otsolahden päiväkoti

56 vuotta varhaiskasvatusta Tapiolassa: Otsolahden päiväkodin uudistustyöt seuraavaa 60 vuotta varten

TEATER JACOB R.F. 2.000

Brankis och Pavis

Produktion av Teater Jacobs 60 års jubileums Goja 22 inklusive jubileumsfest hösten 2017

TEATER TAIMINE -TAIMINE OY 5.000

Svenskfinland

För att producera den nyskrivna daghemsföreställningen Pussas på riktigt som riktar sig till 2-6 åringar och turnerar i daghem i hela Svenskfinland.

THE SCIENCE BASEMENT 4.000

Finnish Institute of Molecular Medicine (FIMM)

The Science Basement wants to discuss new ideas, research topics and new knowledge generated by scientists, and broadcast it to a broader audience.

TIGERN RF 2.000

Den finlandssvenska kustremsan

Temanummer i Ny Tid om Svenskfinlands arbetarrörelses historia i samband med Finland100-jubileet.

TRADITIONSFÖRENINEN FÖR VETERANER FRÅN VÅRA KRIG 2.500

Jakobstads museum, traditionsrummet.

Anställa en sommararbetare för att digitalisera veterantraditionsrummets kartotek och ordna utställning över Finlands 100 år.

BRUNO TYÖRYHMÄ AIRIN BAHMANI JA BRUNO JÄNTTI 3.000

Suomi, Syyria ja Irak.

Suomalaiselle lukijakunnalle räätälöity yleiskatsaus Syyrian sotaan.

UNGDOMSCENTRA VILLA ELBA 5.000

Norra svenska Österbotten och Mellersta Österbotten

Inspirerande, praktiskt inriktade verkstäder inom utepedagogik för kollegier vid skolor och daghem

USD RY (UUDENKAUPUNGIN SOSIALIDEMOKRAATIT RY) 5.000

Uusikaupunki

Uudenkaupungin 110-vuotiaan työväentalon keittiön kunnostaminen.

EVA ASPLUND USM R.F./UNDERSTÖDSFÖRENINGEN FÖR SVENSKSPRÅKIG MISSBRUKARVÅRD R.F.2.000

svenskfinland

understöd för föreläsningar och information i skolor och utbildningsenheter och ge handledning till personal inom området missbruk och beroendeproblem

VAASAN MERIPELASTUSYHDISTYS VASA SJÖRÄDDNINGSFÖRENING RY 5.000

Vaasa

Suomen Meripelastusseuran nopeiden avopelastusveneiden BRM-työskentelyn (bridge resource management) turvallisuuden ja tehokkuuden kehittäminen.

VENÄLÄISEN KIRJALLISUUDEN SEURA RY. 2.000

Helsingin yliopisto

Venäläisen kirjallisuuden seuran järjestämän GOGOL-tapahtumakokonaisuuden järjestäminen keväällä 2018

JANNE VÄISTÖ 4.000

Salo

Tietokirjahanke: ”Pakkoruotsi” – perusteltu päätös vai lehmänkauppa. Apuraha luovaan kirjoitustyöhön.

VÄRIT OVAT VAPAUDEN -TYÖRYHMÄ 3.000

TEHDAS Teatteri, Turku

Värit ovat vapauden - punavalkoinen Turku. Suomen historian kipeitä kuukausia vuosina 1917-19118 käsittelevä näyttämöteos.

VÄSTKUSTENS RÄDDNINGSHUNDAR RF 3.000

Vasa / Österbotten

Utveckling av regionalt myndighetssamarbete för larmgruppen i räddningshundsföreningen samt taktisk användning av hundar vid efterspaning 2017–2018

WAU RY 10.000

Valtakunnallinen

WAU ry:n lapsille järjestämään avoimeen ja maksuttomaan matalankynnyksen liikunnalliseen harrastustoimintaan

WEFOOD/KIRKON ULKOMAANAPU 5.000

Kirkon Ulkomaanapu perustaa Suomeen ensimmäisen hävikkiruokakaupan. Konsepti tulee tanskalaisen sisarjärjestömme perustamasta Wefood-kaupasta.

TANJA-SOFIA WELLING 3.000

Valkeakoski

Ugandan Kummikoulu-yhteistyön laajentaminen ja dokumentointi muillekin kouluille, miten lisätä globaalikasvatusta ja tietoisuutta ekologisuudesta.

MIKA WESTERLUND 3.000

Helsingfors

För att vidareutveckla BlockPiano applikationen för undervisning av musik och pianospel i grupp.

YRKESHÖGSKOLAN NOVIA 3.000

Österbotten

Skapa nya informations- och diskussionskanaler för vaccination i Österbotten

CLAS ZILLIACUS 2.000

Hfrs, Åbo

Utgåva av Guss Mattssons resebok En herre for till Zanzibar (1914), förd närmare originalet, försedd med perspektiverande essäer, kommentar och bilder

ÖSTNYLANDS 4H RF. 2.000

Kuggom traditionscentrum, Lovisa

Sysselsättning för barn under sommaren.För att ordna bak- och matskola för lågstadiebarn.Barnen lär sig om matens ursprung & lär sig att tillreda mat.

ÖVERMARK BYARÅD 1.500

Övermark Högåsen

För tjärbränningsprojekt i Övermark sommaren 2017 länk: www.tjardalen.fi

Sammanlagt 199 stipendier, 585.850 euro.