Rekordstor utdelning till forskning från Malmska fonden – AI-trenden syns också i humanistisk forskning

Utdelningen till vetenskaplig forskning från Otto A. Malms donationsfond var i år rekordstor, 952.000 euro. Också antalet ansökningar var större än någonsin, över 1200 stycken.

  • Ansökningarna var över lag av hög kvalitet, kommenterar stiftelsens ordförande professor Mirjam Kalland.
  • Vi får många innovativa ansökningar från doktorander och nydisputerade. Det lovar gott vad gäller den akademiska återväxten i Finland.

Donationsfonden delar vartannat år ut medel till vetenskaplig forskning, främst i form av sex månaders arbetsstipendier. Kalland konstaterar att de privata fonderna fyller en viktig funktion på många vetenskapsområden, där arbetsförhållandena är osäkra särskilt för yngre forskare.

  • Vi kan möjliggöra och uppmuntra småskaliga och experimentella ansatser inom forskningen. Vi kan ge startbidrag åt spännande nya idéer som kanske utvecklas till större ansökningar som senare kan få bidrag av t.ex. Finlands Akademi.

Årets stipendier går till 130 olika projekt som täcker ett mångfald av vetenskapsområden. Bland mångfalden kan ändå vissa trender anas.

  • Det är intressant att se hur inte minst doktorandernas forskningsidéer avspeglar förändringar i samhället, säger Kalland. Bland årets ansökningar märktes flera projekt där även humanister nu använder AI-baserade metoder. Ett annan trend är forskningsprojekt kring migration, mångfald och inkludering.

Stiftelsen Otto A. Malms styrelse beslöt på årsmötet även att donera 50.000 euro till Röda Korset för hjälp till de nödlidande i Gaza.

----

Tilläggsuppgifter ges av stiftelsens styrelseordförande Mirjam Kalland, tfn 050 448222, e-post mirjam.kalland@helsinki.fi.