Beviljade stipendier 2019

Otto A. Malms donationsfond / Otto A. Malmin lahjoitusrahasto 2019

Stipendier för folkbildning och allmänt väl/Apurahat kansansivistystä edistäviin ja yleishyödyllisiin tarkoituksiin

AB DET FINLANDSSVENSKA KOMPETENSCENTRET INOM DET SOCIALA OMRÅDET 2.000

Helsingfors (G18)

Seminarium: Att bemöta barn som upplevt sexuella övergrepp

AD ASTRA I HELSINGFORS 5.000

Helsingfors

Versksamhetsbidrag för att fortsätta med audiosagor på många språk, med ungdomsverksamheten i form av berättarverkstäder och festhjälpen på skolor.

AFRICAN CARE RY

900

Helsinki

Maahan muuttaneiden naisten raudankäyttöä ja hyvinvointia lisäävän kirjasen painokustannukset, taitto-ohjelman kuukausilisenssi ja kuvitukset.

AIM R.F. 2.000

Malax

För att arrangera Storytelling workshop, berör med din berättelse.

PAULA ALAGARDA DURÁN 1.000

Vasa (Åbo Akademi)

För studier till magistersexamen i vuxenpedagogik vid Åbo Akademi hösten 2019.

AMNESTY INTERNATIONAL FINLÄNDSKA SEKTIONEN RF 2.000

Helsingfors

Arbete för flyktingars rättigheter i Finland

PAOLO ARANDA MURO 2.000

Savonlinna

Lasten kultturienvälisten onnellisuuskäsitysten ja -kokemusten dokumentointi ja näyttelyn järjestäminen.

ARBETSGRUPP JULIN-HÄGGMAN - BERTELL - KUOPPALA (JBK) 2.000

Jakobstad

För att arrangera musiken till musikalen "Sandra ljuger aldrig".

ARBETSGRUPP PIETARINEN & BERG 2.000

Hamburg

Konsertturné med tonsättningar av J. L. Runebergs dikter

ARBETSGRUPPEN FÖR UNGDOMSLÄGER I EKORRSELE/RÖDA KORSETS SVENSKA AVDELNING 1.500

Ekorrsele

Vildmarksläger i Ekorrsele

ARBETSGRUPPEN SÖDERGÅRD & NORDMAN & LILLAS 2.000

Vasa

För dokumentation av dansorkesterlivet i svenska Österbotten under perioden 1950–1990 med fokus på enskilda orkestermedlemmars upplevelser och minnen

ARBETSGRUPPEN TEAM NORD STUDIEHANDLEDARE 2.000

Pedersöre

Deltagande i den internationella konferensen "Career Guidance for Inclusive Society" i Bratislava 11-13.9.2019

ARKKITEHTUURI- JA YMPÄRISTÖKULTTUURIKOULU LASTU RY

5.000

Lapinlahti

”Minun paikkani on tässä” - toimintamallin mallintaminen (Pohjois-Savo)

AVANTON PRODUCTIONS OY 1.500

Jakobstad och Helsingfors

För vidareutveckling av dokumentärfilmsprojektet MOLLY (40 min)

BERGÖ ÖRÅD R.F 1.700

Malax

För att genomföra ett pilotprojekt av uteklassrum vid Bergö vandringsled

MONICA BORG-SUNABACKA 1.000

Jakobstad

Utgivning av barnbok, illustrerad kapitelbok om 10-åriga Hanna som levde i stadsdelen Skata i Jakobstad år 1918.

BYAFÖRENINGEN ÄLVBYARNA I ÖSTRA KORSHOLM RF 3.000

Korsholm

För layout och tryck av boken Framtidsplanen, en bok för barn och barnfamiljer om hållbarhet och naturkontakt

CENTRUMSKOLAN I ORAVAIS 2.000

Vörå

För anskaffning av material till specialundervisningen (konkreta, laborativa och nivåanpassade material för färdighetsträning språkträning m.m.)

CHILDREN CROSSING CULTURES RF 2.000

Raseborg

Föreningen arbetar med barn och unga, målet är att erbjuda konstupplevelser och möjligheter att uttrycka sig kreativt och konstnärligt.

CHYDENIUS-INSTITUUTIN KANNATUSYHDISTYS 4.000

Kokkola

Anders Chydeniuksen elämäntyötä ja aikakautta valottavan lähdeaineiston julkaiseminen chydenius.kootutteokset.fi -verkkopalvelussa

DAMKÖREN QUINNTON RF. 1.500

Vasa

För körens framförande av Mozarts Sparvmässa tillsammans med sexmannaorkester och 4 solister i Trefaldighetskyrkan.

DATERO RY/RF 3.000

Vaasa

Oppimisen apuvälineitä perheille: Datero ohjaa perheitä luki- ja oppimisen apuvälineiden käytössä oppimisvaikeuksien voittamiseksi.

DE UTVECKLINGSSTÖRDAS VÄL I VASANEJDEN R.F. 2.100

Vasa

För anordnande av en dansgala för personer med intellektuell funktionsnedsättning, samt för deltagande i de dansgalor som andra föreningar ordnar

KRISTOFFER DONNER 3.500

Borgå

Totalrenovering av Pellingefiskare byggd av legendariska Göran Liljeberg (Timmervikens båtvarv på Emsalö).

JOHAN DONNER-AMNELL 2.000

Stockholm

Arkivstudier vid SLS arkiv i Helsingfors med anledning av donationsavtal gällande Inga-Britt Wiks litterära kvarlåtenskap.

DUNK - DE UNGAS MUSIKFÖRBUND I SVENSKFINLAND R.F. 5.000

Jakobstad

För Skolmusik 2020 i Jakobstad

DUVTEATERN RF 5.000

Helsingfors

För DuvTeaterns jubileumsprojekt 2019-2020 (SFV-huset G18 och Svenska Teatern i Helsingfors, Åbo Svenska Teater och Wasa Teater)

EKENÄSSÄLLSKAPET R.F 1.000

Ekenäs

För norsk författare till Bokkalaset i Ekenäs 7-11 november 2019.

ELÄKELÄISET RY 2.000

Helsinki

Eläkeläinen-lehden runopysäkki-palstan laajentaminen runojen lausumiseen ja lausuttujen runojen julkaisemiseen runonpysäkin blogissa.

ELÄVÄN KUVAN KESKUS ELKE RY 3.000

Helsinki

Jatkuvaa ja säännöllistä elokuvaklassikkotoimintaa nuorille (elokuvateatteri Orion), mahdollisuus suorittaa elokuvakursseja asiantuntijoiden johdolla

ENERGIVERKET PROJEKTRUM / YRKESHÖGSKOLAN NOVIA 2.000

Jakobstad

För tvärkonstnärlig verksamhet och anordnande av publika evenemang samt workshops vid Energiverket projektrum

ESPOON KUVATAITEILIJAT RY 2.000

Espoo

Espoon kuvataiteilijat ry:n 50-vuotisjuhlaohjelma

ESTRAD EVENEMANG RF 2.000

Åbo

För turnéhelheten ”På två språk – Kahdella kielellä” för finskspråkiga 6-12-åringar. Turné på olika orter i Finland läsåret 2019-2020

EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT FINLAND – EYP FINLAND RY 3.000

Tampere

Tampere 2020 - Euroopan nuorten parlamentin kansallisen istunnon järjestämiseen

JOSEF FAGERHOLM 1.500

Saltvik, Åland

Studier vid Åbo akademi, ledarskapsutbildning som ger mig rektorsbehörighet.

FAKULTETEN FÖR PEDAGOGIK OCH VÄLFÄRD, ÅBO AKADEMI 2.000

Vasa

Erfarenhetsutbyte i form av workshop för verksamma ämneslärare på högstadiet/ gymnasiet kring ämnesöverskridande samarbete mellan lärare och elever

FF JARO JUNIOR RF. 1.000

Jakobstad

För målning och byte av tak på de skyddade ladubyggnaderna vid Rådmansgärdet.

FINLANDS SVENSKA AUTISM- OCH ASPERGERFÖRENING RF 1.900

Esbo

Sommarläger för unga och vuxna med Aspergers syndrom på Borgå Folkakademi

FINLANDS SVENSKA DAMKÖRSFÖRBUND R.F. 4.000

Esbo

För repertoarprojektet Den lilla svarta - en stamrepertoarbok för de finlandssvenska damkörerna.

FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF 5.000

Helsingfors

För utgivning av ett matkulturmagasin i pocketform 120 års jubileet till ära. 120 konkreta tips med fokus på vad du själv kan göra i skogen.

FINLANDS SVENSKA TALTIDNINGSFÖRENING RF 3.000

Jakobstad

För vidareutveckling av en enkel taltidningsspelare för synskadade

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F 4.000

Helsingfors

För att arrangera kurs och språkträffar i finlandssvenskt teckenspråk 2019-2020

MARIA KATRIINA FOMIN 5.000

Lappeenranta

Lukutaitoa ja ymmärtämistä kehittävä hanke / pilotti

FORSKARNÄTVERKET I JAKOBSTAD RF 3.000

Jakobstad

För en utställning (Jakobs Dagar) med lokala forskare, deras alster, forskning och innovationer samt för att göra forskningsresultat tillgängliga för allmänheten.

FSRS INGÅ SJÖRÄDDARE RF 3.000

Ingå

Grundrenovering av Ingå sjöräddares räddningsbåt

FÖRBUNDET HEM OCH SKOLA I FINLAND 5.000

Närpes

För en utbildning/kamratstöd för föräldrar med invandrarbakgrund som skall hjälpa föräldrar att känna sig delaktiga i sina barns lärande och skolgång.

FÖRENINGEN FRANCISKUS PÅ KÖKAR RF. 2.500

Kökar (Hamnö

För att anordna de 40:nde Franciskusdagarna i Kökar 05-07.07.2019

FÖRENINGEN GRANSKAREN RF 4.000

Åbo

För fortsatt utgivning av Finsk Tidskrift samt anordnande av kulturseminarium under hösten 2019.

FÖRÄLDRAGRUPP VID HOPLAXSKOLAN I HELSINGFORS 2.000

Helsingfors

För att möjliggöra språk- och kulturutbyte mellan elever med A-franska i Hoplaxskolan och elever i vänskola i Chantonnay, Frankrike.

GARANTIFÖRENINGEN FÖR EVANGELISKA FOLKHÖGSKOLAN I SVENSKFINLAND RF 3.000

Vasa

För kulturupplevelser och presentation av finländska mat- och andra traditioner för nyfinländare. Uppmärksammande av olika högtider.

GLITCHER / TEATER VIIRUS 2.000

Helsingfors

För att förverkliga det feministiska projektet The Porn Horror Musical som i oktober 2019 visas på Teater Viirus i Helsingfors.

GRANKULLA SVENSKA KULTURFÖRENING 5.000

Grankulla

Publikation om Grankullas historiska villor under 1900-talet i bokform och digitalt

JENNIFER GRANQVIST 2.000

Jakobstad

För konstärligt arbete, utställning vid Fotogalleri Ibis, 2020 + studiebesök Istanbulbiennalen

CAMILLA GUNNAR 3.000

Jakobstad

Renovering för att kunna bygga upp ett gammalt boktryckeri.

HABITUS RF – FÖRENINGEN FÖR SOCIOLOGISTUDERANDE VID SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN 500

Helsingfors

Främjandet av studier och arbetsliv i form av bland annat diskussionskvällar, informationstillfällen, studiebesök och studieresor.

HANGÖ TEATERTRÄFF R.F. 4.000

Hangö

För förverkligandet av den 28:de Hangö Teaterträff 6.-9.2019, en professionell teaterfestival på svenska i Finland.

HANKEN ENTREPRENEURSHIP SOCIETY 7.000

Helsingfors

Stipendiet ansökes för att främja byggandet samt uppehället av en Inkubator i Kigali, Rwanda, som byggs av HankenES och dess samarbetsuniversitet.

JAN HEINONEN 2.000

Vantaa

Näyttelyn järjestämiseen Islannissa marraskuussa 2019

TARJA HEISKANEN 2.000

Espoo

Kirjan kirjoittaminen yhteiskunnallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävästä Lapinlahden sairaalasta

MARKKU HEKKALA 2.500

Kokkola

Urkujensoiton harjoitusoppaan kääntäminen suomeksi sekä urkujensoiton alkeisopetusmateriaalin tuottaminen suomeksi ja ruotsiksi

SUSANNE HELLSTRÖM 1.500

Föglö, Åland

Stipendiet ansöks för fortbildningen Utbildningsledarskap för rektorsbehörighet. Utbildningen sker i Helsingfors och anordnas av Åbo Akademi.

HEM OCH SKOLA HELSINGBY RF 900

Korsholm

Besök av teater Taimine och den pedagogiska teaterföreställningen "Skolans Kung". I skolans gymnastiksal för alla skolans elever.

HEM OCH SKOLA VID KATARINASKOLAN R.F. 2.000

Raseborg

För Katarinaskolan i Karis lägerskola i Breidablick för elever i åk 6.

HISTORIALLISET IDENTITEETIT SUOMESSA JA RUOTSISSA -HANKE 7.000

Helsinki

Historialliset identiteetit Suomessa ja Ruotsissa -hankkeen käynnistämiseen ja mielipidetutkimuksen toteuttamiseen.

HISTORISKA FÖRENINGEN RF 4.000

Helsingfors

Historiska föreningen rf:s och Historisk tidskrift för Finlands webbplatsförnyelse

HELENA HONKA-HALLILA 5.000

Turku

Eteläpohjalaisten villavaippojen rakenne ja kuosit -tieto- ja mallikirjan kokoaminen. Tavoite on tuottaa malleja nykyisille käsityöntekijöille.

TIINA HUTTU 2.000

Vantaa

Yleistajuisen tietokirjan kirjoittaminen: Pää kylmänä – Näin tuet teinin aivojen itsenäistymistä

KM TAINA HÄMÄLÄINEN 1.500

Lohja

Lukutaidon opettamiseen tarkoitetun Ateljee-toimintamallin jatkokehittäminen

HÄNDEL-KUORO RY 3.000

Tampere

Händel -kuoron 50 -vuotisjuhlakonsertti Tampereen tuomiokirkossa 30.11.19.

Teos Händel: Messias: kuoro, solistit, Helsingin barokkiorkesteri

ICAHD (ISRAELI COMMITTEE AGAINST HOUSE DEMOLITIONS)

FINLAND 2.000

Helsinki

Rauhanfoorumin järjestäminen Helsingin yliopiston tiloissa ja muissa kaupungeissa loka-joulukuussa 2019.

IHMISET TÄÄLLÄ – DOKUMENTAARINEN VALOKUVA- JA SANATAIDEPROJEKTI SUOMUSSALMESTA 2.000

Suomussalmi

Ihmiset täällä – dokumentaarisen valokuva- ja sanataideprojektin työstäminen

JAKOBSTADS MUSEUM 20.000

Jakobstad

Förnyelse av basutställningen i Malmska gården. Samtidigt förnyar vi belysning och låter installera en invahiss alternativt en seniorhiss.

JAKOBSTADS SINFONIETTA 3.000

Jakobstad

för arrangerandet av RUSK Kammarmusik i Jakobstad den 19-23.11.2019

Dosentti HARRI JALONEN 2.000

Turku

”Arvostustalous – datasta merkityksellisiä kokemuksia” -kirjan toimitustyö

JAZZOO R.F. 1.500

Jakobstad

för att arrangera Jeppis Jazz Festival den 7-13 oktober 2019

JOKILAAKSOJEN ORATORIOKUORO RY 3.000

Kokkola

"Muistot eivät pala - kuorodraama Ylivieskan kirkosta ja sen palosta" konserttisarjan tuotanto

LAURI KALLIO 1.500

Helsinki

Yleistajuisen autonomian ajan suomalaisen filosofian historiaa käsittelevän artikkelin kirjoittaminen.

KALLION KULTTUURIVERKOSTO 1.500

Helsinki

Aki Kaurismäen Kallio. Matkaopas Kaurismäen elokuvien Kalliossa kuvatuille kuvauspaikoille.

KAAPO KAMU 2.500

Helsinki

Dokumenttiprojekti. Missioni on avata klassisen musiikin maailmaa kaikille. Fokus etenkin Netflix aikakauden nuoret ja nuoret aikuiset.

JENNY KANGASVUO 3.000

Oulu

Kansanperinteen ja nykykulttuurin välisiä yhteyksiä käsittelevän yleistajuisen tietokirjan loppuunsaattamiseen

KANSAINVÄLINEN MUSTALAISKIRJAILIJALIITTO 3.000

Tammisaari

Ensimmäistä kertaa historiassa järjestettävän Mustalaispaviljongin ständin vuokraan Frankfurtin kirjamessuilla 16.-20.10.2019

SAMI KARJALAINEN 2.000

Kirkkonummi

Suomen leppäkertut -kirjan viimeistely

KATARINASKOLAN 2.000

Raseborg

Skolan ansöker om bidrag för att utveckla elevernas läsning och läsförståelse genom att kunna erbjuda "Ebban" för samtliga elever.

KAUPUNGIN KAIKU RY 1.000

Vantaa

Maksuton, vaihtoehtoinen ulkoilmaelokuvateatteri tuo yhteen erilaisia ihmisiä ja hyödyntää yhteistä kaupunkitilaa helposti saavutettavalla tavalla.

KAUPUNGIOSAYHDISTYS SKATA RY RF 1.500

Pietarsaari

Kylttiprojektin loppuun saattaminen sekä yhdistyksen kotisivujen ja erityisesti taloihin liittyvien tarinoiden kääntämien englannin kielelle.

KASPER KEPSU 3.000

Esbo

För fackbok om den svenska staden Nyen och dess borgare 1611-1741.

KESÄLUKIOSEURA RY 4.000

Helsinki

Kesälukio-opiskelun mahdollistaminen vähävaraisille nuorille kesäkaudella 2020

KIELINUPPU 3.000

Rauma

Varhaiskasvatusikäisten lasten suomen kielen oppimista tukevan Kielinuppu-laulumateriaalin tuottamiseen

ELINA KILKKU 3.000

Helsinki

Teatteri Jurkassa toteutettavan Pääoma-esityksen käsikirjoittamiseen

KILO SVENSKA STIFTELSE/KILO SVENSKA LEKSKOLA 3.000

Esbo

För verksamheten vid Kilo svenska lekskola i Esbo år 2019

PASI KIVIOJA 2.000

Kerava

Lehtikuvaaja Peter Janssonin työurasta, median tabuista ja lehtikuvauksen muutoksesta kertovan kirjan kirjoittamiseen.

ANDREAS KOIVISTO 2.000

Vanda

Tidsmaskarna och alla tiders bajsare

KOLTTAKULTTUURISÄÄTIÖ 3.000

Sevettijärvi

Kolttasaamelaisten asuttamisen 70-vuotisjuhlan järjestäminen

JULIA KORKMAN 5.000

Helsingfors

Populärvetenskaplig bok om minnet

LAPIN KAMARIMUSIIKKIJUHLAT RY 3.000

Inari

Lapin Kamarimusiikkijuhlat 2019 -tapahtuman järjestämiseen

LARSMO-PEDERSÖRE 4H 3.000

Pedersöre

För Larsmo-Pedersöre 4H:s resekostnader. Vi ordnar klubbar, kurser, läger och evenemang för barn och unga i åldern 7-29 år.

LASTENKIRJAINSTITUUTTI 3.000

Tampere

Nuorten omaa osallisuutta, luovuutta ja osaamista kehittävät työpajat yläkouluikäisille nuorille, 8 työpajaa

VILJA LEHTONEN 1.500

Turku

Näytelmän valmistaminen. Apuraha kohdennetaan käsikirjoittaja-ohjaajien työskentelyyn ajalla kesä-syksy. Esitys saa ensi-iltansa marraskuussa 2019.

LEPPÄVIRRAN VIRI 3.000

Leppävirta

Sporttisirkus tarjoaa maksuttomasti 6-8-vuotaille koko Leppävirran urheiluseurojen lajikirjon. Mukana toteuttamassa kunta, urheiluseurat ja kylät.

LIEKSAN SOMALIPERHEYHDISTYS RY/METKA KYLÄKULTTUURITALO 3.000

Lieksa

Neljän sodassa traumatisoituneen kouluttaminen/valmentaminen rakennusalan tehtäviin, ohjaajan palkkakuluihin

TOVE LIND 1.900

Parainen

Kielikurssi/Opintomatka Doha, Qatar

LUCAS LINDELÖF 1.800

Helsingfors

Två månaders obetald utlandspraktik på en jordbruksanläggning i Tyskland. Praktiken ingår i lantbruksstudierna på Helsingfors Universitet.

LOPEN SYRJÄ-SEURA 1.400

Loppi

Aino Kallaksen Lopella sijaitsevan kesäkodin Syrjän kunnostusarvion teko. Rakennuksella on myös kansallista ja paikallishistoriallista merkitystä

LOVISA SJÖFARTSMUSEUM / MERENKULKUHISTORIAN SÄÄTIÖ - STIFTELSEN FÖR LOVISA SJÖFARTSHISTORIA 4.000

Lovisa

För att reparera museibogserbåten Onni samt modellgaleasen Karl

LUST RF 1.500

Helsingfors

För LUSTs verksamhet (scenkonst)

LÄÄKÄRIN SOSIAALINEN VASTUU RY 2.000

Helsinki

Nuorten lääkäreiden tekemät podcastit tarjoavat vastapainoa virheellisille terveysväittämille ja avaavat terveysalaa suurelle yleisölle.

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖ, KOULUTUS JA KULTTUURI RY 3.000

Espoo

Heikoimmassa asemassa olevien maahanmuuttajaäitien ja heidän alle kouluikäisten lasten yhteiskuntaan sopeuttaminen vertaistuen ja exkursioiden avulla (Länsi-Uusimaa).

MARKO MANNINEN 4.000

Helsinki (THL)

Uusien hoitomuotojen kehittäminen koulukotiin sijoitettujen nuorten aikuisiän ennusteen parantamiseksi

MATHJÄLP RUOKA-APU RF 2.000

Raseborg

Verksamhetsbidrag - vari ingår hyresbetalning (Karis) samt bensinkostnader.

STEPHANY MAZON 800

Helsinki (Institute of Atmospheric Science INAR)

We will take science to the streets of Helsinki to promote a relationship of trust and communication between scientists and the general public.

METSÄT JA ME -TYÖRYHMÄ 2.000

Joensuu

Projektin tarkoituksena on tuottaa laadukas, ymmärrettävä ja kriittinen puheenvuoro kuumana käyvään keskusteluun suomalaisesta metsäpolitiikasta.

MOLPE HEM OCH SKOLA FÖRENING RF 2.000

Korsnäs

För skolutfärd i närregionen där alla skolans elever får delta.

JAANA MUNCK 1.500

Espoo

Hovitallimestari Adolf Fredrik Munckista kertovan, sarjakuvaa sisältävän tietokirjan sarjakuvasivujen taustatyö Ruotsissa, Italiassa ja Pietarissa.

MUSIKCAFÉ AFTER EIGHT R.F. 1.500

Jakobstad

Kvällsevenemang för ungdomar i Jakobstadsregionen.

NANOQ RF 700

Jakobstad

Föreläsning (Nanoqmuseet) med historikern Peter Ericsson om Bottniska samer

NATUR OCH MILJÖ RF 4.000

Helsingfors

Projektet vägkarta för ett hållbart jordbruk

NORDIC DANCE RY 2.000

Helsinki

Nordic Dance Helsinki -tanssiklubien toteuttamiseen ja kehittämiseen kaudella 2019-2020.

MARI NURMENNIEMI 2.000

Helsinki

Vaatteiden valmistuksen tulevaisuutta käsittelevän näyttelysarjan järjestämiseen (Helsinki ja Oulu).

NYA ARGUS 6.000

Helsingfors

För tryggandet av fortsatt utgivning av kultur- och samhällstidskriften Nya Argus.

NÄRPES 4H 2.000

Pörtom, Närpes

Dagsläger för barn under sommarlovet

KARL-GUSTAV OLIN 3.000

Jakobstad

Bokprojektet "En ny värld, Tidiga finlandssvenska emigrantöden i Australien och Nya Zeeland.

OLGA PALO 2.000

Helsinki

Matter-esityksen työskentelykuluihin.

TEUVO PELTONIEMI 3.000

Helsinki

"Kohti parempaa maailmaa": Aineistonkeruu Amurinmaan suomalaisesta ihannesiirtokunnasta sekä klassisista ja uusista amerikkalaisista utopiayhteisöistä

ILKKA PERNU 3.000

Sastamala

Tutkivista toimittajista kertovan televisiosarjan käsikirjoittamiseen

LILIAN PETTERSSON 2.000

Helsingfors

Påskföreställningen "72 Timmar": ett musikteaterprojekt med Jacob Gispel, Mrs. Bighill singers och ca. 40 ungdomar i Jakobstadsregionen.

PIETARSAAREN KAUPUNKI / KAUPUNGINKANSLIA 4.000

Pietarsaari

Seminaarin/Konferenssin järjestäminen Pietarsaaressa syyskuussa 2019.

JUHA PIETILÄINEN 2.000

Bryssel/Helsinki

Taloustiedettä käsittelevän tietokirjan suomentaminen

PIIKKIÖN SEURAKUNTA 3.000

Kaarina

Anteeksiantoa käsittelevän paneelikeskustelun järjestäminen Piikkiön kirkossa 28.9.2019.

MARKKU PIRI 2.000

Hämeenlinna

Kulttuuriin ja taiteisiin linjautuvan omaelämäkerran kirjoittamisen loppuunsaattamiseen ja kirjan korkeatasoisen visuaalisen toteutuksen tueksi

POHJOINEN OOPPERAKOMPPANIA 2.000

Muhos

G. P. Telemannin oopperan Pimpinone tuotantoon

FM, OTM ANJA PORTIN 2.000

Helsinki

Lastenkirjan kirjoittamiseen

PRO LAPINLAHTI MIELENTERVEYSSEURA RY 3.000

Helsinki

Mental Museum- näyttelytoiminnan tarkoituksena on tuoda esille Lapinlahden ja mielenterveydenhoidon historiaa Seilin saarelta tähän päivään.

PRO PÖRTÖ R.F. 1.000

Borgå

För en miljöguide för sommargäster och öbor på Pörtö med omnejd, infomöte i samband med lansering med inbjuden gästföreläsare

PSYKOSOCIALA FÖRENINGEN SYMPATI RF 1.400

Helsingfors

För den behovsanpassade bokcirkeln "Läs och lyssna" för personer med psykisk ohälsa. Målsättningen är att erbjuda bildning, nätverk och kamratstöd

HEINI PUURUNEN 2.000

Helsinki

Vailla virallista asemaa olevien maahanmuuttajien asunnottomuuskokemuksien ja näkemyksien kokoaminen

RASEBORG 4H 1.000

Raseborg

Vi försöker utvidga vår verksamhet för att kunna erbjuda en billig och hälsosam hobby åt så många barn som möjligt i deras hembyar på landsbygden

RASEBORG INVANDRARRÅDET 3.000

Raseborg

A set of lecture seminars on integration to improve mutual understanding between long-time residents (adults and teenagers) and immigrants.

REGNBÅGSANKAN RF 2.000

Helsingfors

Informationsmaterial på svenska om HBTQI+ frågor och om aktiviteter som genom kultur och konst stöder individers HBTQI+ identiteter.

RESONAARI / HELSINKIMISSIO RY 1.500

Helsinki

Resonaari Fest 2019. Inklusiivisen, musiikkipainotteisen ilmaistapahtuman järjestäminen Alppipuistossa, Helsingissä 28.7.2019

TOM REUTER 5.000

Helsingfors

För att skriva en bok om däggdjurs och fåglars sinnen: syn, hörsel, doft och morrhår.

PATRICIA RODAS 1.000

Korsholm

För produktionskostnader av 7 st nya fotokonstverk till gruppuställningen "Av naturen" för Kuntsi Museum för Modern Konst i Vasa feb-maj 2020

RUSETTI - VAMMAISTEN NAISTEN VALTAKUNNALLINEN YHDISTYS RY2.000

Helsinki

Vammainen nainen, johda itseäsi ja löydä kyvykkyytesi liiderinä!

RUUSUVUOREN KOULU, KORSO 4.000

Vantaa

Vantaalaisten koululaisten ja kenialaisten nuorten yhteinen puutarhaprojekti, joka päätyy tapaamiseen Keniassa

ANTTI RÄIHÄ 3.500

Jyväskylä

Uusi vanhojen käsialojen lukukirja (UuVaKKi)

SALLA NAZARENKO & REETTA HUTTUNEN 3.000

Helsinki

Antibioottiresistenssistä kertovan populaarin tietokirjan kirjoittamiseen.

SAMARBETSGRUPPEN FÖR LOKALHISTORISKA ARKIV I PEDERSÖRE 6.000

Pedersöre

Samordnande av den lokalhistoriska arkivverksamheten i Pedersöre

JOHAN SANDÅS 2.000

Jakobstad

För undersökande konstprojekt om träsnitt i storformat som material för installationer i offentliga rum.

SEITAKUORO RY. 1.500

Rovaniemi

Seitakuoron sävellyskilpailun tulostenjulkistamiskonsertin järjestäminen marraskuussa 2019 (Kulttuuritalo Korundi, Rovaniemi)

KATARIINA SIMONEN 3.000

Helsinki (Maanpuolustuskorkeakoulu)

Asevalvonnan tilannekuvan popularisointi uusien sukupolvien sitouttamiseksi aseistariisuntaan ja joukkotuhoaseiden eliminointiin

SJÖHISTORISKA INSTITUTET VID ÅBO AKADEMI 2.000

Åbo

För att arrangera seminariet "Is - på olika vis" den 26 mars 2020

SKÄRGÅRDSTEATERN R.F. 2.000

Helsingfors

För förverkligandet av Skärgårdsteaterns sommarturné och 50-åriga jubileumsproduktion 2019 med föreställningen "Jakob Dunderskägg"

SLOW FOOD HELSINKI RY 1.500

Helsingfors

Slutförande, layout, översättning och tryckande av City Gardening Book, en bok på svenska och engelska om tak- och terassodling

SLOW FOOD VÄSTNYLAND R.F. 2.000

Raseborg

för att översätta, revidera och ge ut bildverket Smaka på Västnyland på finska 2020. Boken utkommer på svenska i maj 2019.

SPRÅKBADSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING RF. 2.000

Jakobstad

Skolans bibliotek behöver nya böcker då en del gamla måste kasseras när Språkbadsskolan i Jakobstad tvingades flytta pga. problem med inomhusluften.

STADEN JAKOBSTAD IDROTTSBYRÅN 3.000

Jakobstad

Utvecklande av hinderfria naturstigen i Fäboda del 2. Infoskyltar och sorterbara roskkorgar.

STATIONENS BARN RF 5.000

Helsingfors

För den svenskspråkiga Friends-verksamheten 2019.

STIFTELSEN ASPEGRENS TRÄDGÅRD 7.000

Jakobstad

Planering för restaurering av 1700-talsbyggnad på Rosenlundsområdet i Jakobstad.

STIFTELSEN WASA TEATER RS 3.500

Vasa

För förarbete och utgivning av Wasa Teaters 100-årshistorik

STUDENTKÖREN BRAHE DJÄKNAR R.F. 3.000

Åbo

Musikteaterprojekt av studentkörerna Brahe Djäknar och Florakören och teatergruppen Kolmas Tila, ansökan gäller musikproduktionens finansiering.

STUNDARS RF 1.000

Korsholm (Stundars museum)

För ett vasstaksprojekt för museer med seminarium om vasstak, utarbetande av manual för vasstagning o takläggning samt koordinering av olika moment

METEORIA-SEKTIONEN SUNDOM BYGDEFÖRENING RF 6.000

Vasa

För besökscentret Meteoria Söderfjärden - pedagogisk och digital utveckling av utställningar samt uppdatering av centrets energiproduktionssystem

SUNDOM HEM OCH SKOLA R.F 2.000

Vasa

Första hjälp för alla är en temakväll för skolbarn och en medföljande vuxen. Lite info och mycket praktisk övning så kan man hjälpa en vän i nöd.

SUOLAHDEN-ÄÄNEKOSKEN POHJOLA-NORDEN RY 2.500

Äänekoski

Apurahaa haetaan Framnäsin kansankorkeakoululla Ruotsissa pidettävään ruotsinkielen intensiivikurssiin (28.7.-7.8.2019). Siihen osallistuu 20 lukio-opiskelijaa.

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖKOULUJEN LIITTO RY 5.000

Tampere

Ympäristökasvatuksen ruotsinkielisten tukipalvelujen kehittäminen Mappa.fi -palvelun avulla

SUOMEN PARTIOLAISET - FINLANDS SCOUTER RY 3.000

Helsinki

Tyttöjen koulutusta Ugandassa edistävään kehitysyhteistyöhankkeeseen

SURSIK ÅK 8 3.000

Pedersöre

Årskurs 8 i Sursik skola besöker Världsarvet i Björköby, Korsholm. Eleverna lagar mat utomhus och lär sig om Världsarvet.

SVENSKA HÖRSELFÖRBUNDET RF 3.500

Helsingfors

Stöd åt Svenska hörselförbundets utvecklingssamarbete med föräldraorganisation i Cochabamba, Bolivia, som jobbar för inkluderande utbildning för hörselskadade barn.

SÄVELTEN TYTTÄRET -TIETOKIRJAPROJEKTI (SUSANNA VÄLIMÄKI JA NUPPU KOIVISTO) 1.500

Helsinki

Sävelten tyttäret -tietokirjaprojektin matka-, kehittämis- ja materiaalikulut

HELI TAMMINEN 2.000

Helsinki

Ellen Thesleffin elämään pohjautuvan draamaa ja dokumenttia yhdistelevän elokuvan taustatyöhön sekä käsikirjoittamiseen

TEATER JACOB R.F. 3.000

Jakobstad

Sommarteater 2019. En nyskriven historisk kavalkad av Wava Stürmer.

TEKSTI-YHTEISÖ 2.000

Helsinki

"Apuraha ja tunteet - Ääniä apurahajärjestelmän sisältä" -hankkeen toteuttamiseen.

TOMMI TENKANEN 2.000

Baltimore, USA

Pimeää ainetta käsittelevän tietokirjan kirjoittamiseen

TOIMITTAJAT ILMAN RAJOJA, SUOMI / REPORTRAR UTAN GRÄNSER, FINLAND RY 5.000

Helsinki

Kampanja edistää sananvapautta Suomen EU-puheenjohtajuuden aikana, Helsingin ministerikokouksia hyödyntäen, yleisönä media, päättäjät ja nuoret.

TYÖRYHMÄ HOLLMÉN REUTER SANDMAN 2.000

Helsinki

Tyttöjen asuntoloiden suunnitteluun Tansanian Iringa-alueelle.

VESA VAHTIKARI 2.000

Helsinki

Tietokirjan "Antiikin kreikkalaisen teatterin käsikirja" loppuunsaattamiseen.

VAILLA VAKINAISTA ASUNTOA RY 2.000

Helsinki

Asunnottomien äänenkannattaja, mielipide- ja kulttuurilehti Asukin julkaisutoiminta, jota tekevät asunnottomat ja asunnottomuutta kokeneet.

PEKKA VALTONEN 3.000

Tampere

Yleistajuisen tietoteoksen kirjoittamiseen aiheesta Naishallitsijat Euroopassa 1400-luvulta 1700-luvulle.

VASA BAROQUE R.F. 5.000

Vasa

För barockopera i Vasa stadshus och Riddarhuset i Helsingfors i oktober 2019.

HARRI VASANDER 2.500

Lohja

Kosteikkojen sammaloppaan viimeistely (Helsinki, Kittilä, Trondheim).

VAUVASUOMI RY 2.000

Helsinki

Järjestää 3. valtakunnallinen Vauvan päivä Helsingissä (Musiikkitalo, Oodi, kansalaistori).

ESA VESALAINEN 3.000

Vantaa

Lukuteoriakirjan kirjoittamiseen

VESALAN PERUSKOULU 1.500

Helsinki

Hankkisimme rinkkoja koulumme 7.-9.luokkalaisten retkeilykerhon käyttöön. Retkiä tehty säännöllisesti 3-4 kertaa vuodessa v. 2015 lähtien.

VETENSKAPSBIBLIOTEKET TRITONIA 7.000

Vasa

Delkatalogisering av Vasa svenska lyceums Unescominnesmärkta bibliotek

SANNI VIRTANEN 3.000

Vantaa ja Helsinki

Positiivinen oppilasaktivismi ilmastokriisissä; hengenheimolaisia, toivoa ja vaikuttavia tekoja. Yläkouluikäisten verkostoitumis- ja oppimisprojekti

VPPJ-TYÖRYHMÄ 2.500

Helsinki

Suomalaisnaisen kulttuurihistoriaa käsittelevän Verta, pornoa ja propagandaa, JUMALAUTA! -kansanmusiikkikonserttisarjan äänitejulkaisua varten

FT HANNA VÄSTINSALO 2.000

Helsinki

Mutaatioiden Maa -dokumenttiprojektin loppuunsaattamiseen

VÄSTNYLÄNDSKA KULTURSAMFUNDET R.F. 2.000

Raseborg

för att täcka kostnader för författarbesök i Raseborgs skolor och daghem under litteraturfestivalen Barnens och de ungas Bokkalas 2019.

WAVA-INSTITUTET / STADEN JAKOBSTAD 3.000

Jakobstad

För en tvåspråkig multikonstföreställning baserad på barnboken Taikuri Into Kiemura skriven av Jukka Itkonen.

JASMINE WESTERLUND 2.000

Turku

Olly (Olga) Sinebrychoffia (1881-1956) käsittelevän elämäkerrallisen teoksen viimeistelyyn.

JENNY WIIK 2.000

Åbo

För en barnbok som skapas och publiceras i samverkan med ett digitalt verktyg för talterapi på svenska och finska

YHTEISÖTAIDE PUHOKSEN OSTARILLA 2.000

Helsinki

Yhteisötaide Puhoksen ostarilla. Avajaiset Puhos Loves People -festivaalin aikana.

FORSKNING OCH UTVECKLING JAKOBSTAD YRKESHÖGSKOLAN NOVIA5.000

Jakobstad

EDDA - ett sceniskt pilotprojekt som undersöker vad ny digital teknik kan tillföra konstnärliga processer och utbildning under tiden 2019-20.

ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 RY 2.500

Espoo-Kauniainen

Rohkaistaan tyttöjä uskomaan omiin kykyihinsä ja harrastamaan sekä valitsemaan opinnoissaan myös matemaattis-luonnontieteellisiä aineita.

ZÄPÄMMÄT-DUO 2.000

Helsinki

Sankarilauluja-projektin säveltämis-, sanoittamis- ja sovittamistyöhön.

ÅLANDS FÅGELSKYDDSFÖRENING R.F 12.000

Lemland

Vi håller på att rusta upp fyrvaktarhuset på Lågskär. 2020 skulle vi vilja lägga ny brädfodring på gavlarna och byta ut stuprännor och vattensamlarna.

ÖSTERBOTTENS SVENSKA BIODLARE R.F. 750

Korsholm

För att för allmänheten i Österbotten ordna en filmförevisning av filmen "Inte bara honung" och på så vis öka medvetenheten kring honungsbiets framtid

EDDIE ÖSTERÅKER 2.000

Korsholm

Åppstu väderkvarn i Västerhankmo har akuta skador i träkonstruktionen som behöver åtgärdas snarast. Kvarnen är byggd år 1772 och står på sin orginalplats.

ÖSTERÖ-VESTERÖ BYAFÖRENING 900

Maxmo

För att främja välmående hos pensionärer och ensamboende äldre personer genom att ordna en träff med mat och program

Sammanlagt/yhteensä 198 stipendier