Stipendier till totalt 232 ansökare för verksamhet som befrämjar folkbildning och allmänt väl – understöd för fattiggubbarna vid Purmo och Pedersöre till läxklubb

2.7.2021 | Kommerserådet Otto A. Malms donationsfond

Kommerserådets Otto A. Malms donationsfond utdelade sammanlagt 806.255 euro som stipendier. Styrelsen beslutade att även donera 30.000 euro till Unicef:s historiska insamling för arbetet med Covidvaccinering. Mottagarna av stipendierna offentliggjordes 1.7.2021.

Sammanlagt ansöktes om stipendier för 7.878.463 euro till totalt 1.160 projekt. Fonden beviljade stipendier för sammanlagt 806.255 euro till 232 projekt som befrämjar folkbildning och allmänt väl. De beviljade stipendierna var i genomsnitt 3.475 euro.

De största enskilda stipendierna mellan 10.000–15.000 euro beviljades till sju ansökare:

  • Jakobstads museum (15.000 €; Förnyelse av basutställningen i Malmska gården – berättelser och historia)
  • Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet (15.000 €; Fattiggubbarna vid Purmo och Pedersöre har vandaliserats och är i behov av restaurering. Kopior kunde skapas som placeras på ursprunglig plats.)
  • Aboa Vetus Ars Nova -museet (10.000 €; Gemensam produktion av information och medborgarvetenskap som en del av Aboa Vetus -museets utvecklingsarbete med utställningar)
  • DuvTeatern rf. (10.000 €; DuvTeaterns Repertoarprojekt 2021–2023)
  • Helsingin Barokkiorkesterin yhdistys ry. (10.000 €: Crusell-projekt år 2022)
  • Iftin-Seura ry. (10.000 €; Till läxklubb för att stöda invandrarbarns skolgång samt till att stöda föräldrarnas växelverkan med skolan under läsåret 2021–2022)
  • Mounou mounou -arbetsgruppen (10.000 €; Mounou mounou – Liikkuu, liikkuu – för att arrangera en pop-up dansfestival i Tammerfors och Åbo sommaren 2021)

En förteckning över de beviljade stipendierna finns på stiftelsens hemsida, www.ottomalm.fi

Stipendierna erbjuder en nystart för kulturupplevelser och medborgaraktiviteter efter pandemin

- ”I år satsade vi särskilt på ansökningar med målsättning att ge en nystart för kulturupplevelser och medborgaraktiviteter efter pandemitiden. Vi fick intressanta och rikligt med bra ansökningar från helt nya ansökargrupper, speciellt för allmänna kulturprojekt och konstnärligt arbete.”, säger professor Nils Erik Villstrand, ordförande för styrelsen för Otto A. Malms donationsfond, som ansvarar för förvaltning och utdelning av stipendierna.

Ytterligare information ges av:

Information om fonden: Kommerserådet Otto A. Malms donationsfond grundades år 1898. Fondens motto är ”till medmänniskors gagn och samhällets förkovran”. År 2022 kommer Kommerserådet Otto A. Malms donationsfond att finansiera vetenskaplig forskning.