Peter d.y. och Charlotta Malm.

Peter Malm d.y. föddes 22.9.1800 i Jakobstad och dog 7.8.1868 i Stockholm. Han avlade sin borgared 1824 i Jakobstad och byggde sedan upp handelshuset på nytt efter faderns konkurs. Han lyckades väl i sin verksamhet och blev mycket framgångsrik som affärsman. Han investerade i en del industriföretag och hade fartyg som seglade i det närmaste på alla världens hav. Peter Malm var lantdagsman 1863–64 och 1867. Även på lokalplanet hade han flera förtroendeuppdrag


Peter gifte sig 14.11.1824 med Ulrika Charlotta Höckert från Vasa, dotter till den framgångsrika och ansedda handelsmannen Herman Höckert. Kommerserådet Höckert lånade sin svärson pengar och följde med stort intresse med dennes framgångar i affärerna. En annan för handelshuset Malm nyttig men ändå inte fullt ut lika harmoniskt fungerande släktallians ingicks mellan familjerna Malm i Jakobstad och Donner i grannstaden Gamlakarleby. Peter Malm var god vän med Anders Donner och två av hans döttrar, Louise och Amelie, gifte sig med två bröder, Anders och Alexander Donner. Äldste sonen Anders Donner (d.y.) som tog över affärsverksamheten efter sin fars död 1857 hade stora skulder att förvalta för dödsboet. Efter Anders död 1858 visade sig Peter Malm vara ovillig att hjälpa sin dotter med att inlösa skulderna eftersom han ansåg att den avlidne svärsonen hade varit en slarver. Louise gifte om sig 1862 med sin svåger Otto Donner. Sedan svärmodern dött ville Alexander Donner ha ut sin hustrus mödernearv, vilket en irriterad svärfar trots allt valde att gå med på

Den 2 september 1835 drabbades Jakobstad av en brand som ödelade bebyggelsen söder om Sundet (Kanalesplanaden) där också den Malmska gården var belägen. Peter Malm blev ordförande för nyuppbyggnadskommittén och medlem i den understödskommitté som arbetade för att hjälpa dem som drabbats av eldsvådan. Han belönades 1837 med titeln kommerseråd som en erkänsla för det arbete han hade lagt ned på återuppbyggnaden.

Borgmästaren i Jakobstad, vicehäradshövding Gabriel Tengström, var Peter Malms goda vän och tillsammans skötte de två stadens angelägenheter med ”patriarkalisk myndighet”. Handelskonjunkturerna var de följande åren goda och en ny stadsdel växte fram på de omreglerade avbrända tomterna. De nya tomterna hade gjorts större än de gamla och man kunde nu bygga stora hus, som ansågs förnäma.En blick på stadskartans centrala delar efter branden på sträckan från Trädgårdsgatan till torget visar att de flesta tomtägarna var förmögna handelsmän och skeppare, och vi hittar namn som Malm, Mellberg, Böckelman, Sneckendal och Lindskog.

Återuppbyggnadsarbetet hade också en högst personlig dimension för Peter Malm. Utgående från ritningar uppgjorda av Anders Fredrik Granstedt lät han uppföra ett nytt stort hus i sten. Huset med ena gaveln åt Storgatan väckte allmän uppmärksamhet och gav Peter Malm namnet ”Steinstugo Pell” bland traktens bönder. Empirehuset stod färdigt 1838 och inspirerade andra i staden till att uppföra byggnader i samma stil. Huset, som sentida expertis karaktäriserat som inte till alla delar lyckat, bestod av två trapprum, hall och kök samt 11 rum. Två av dem fungerade som kontor, i det ”inre kontoret” tog kommerserådet emot sina besökare. En stor del av möblerna skaffade Peter Malm från utlandet. Till gården hörde ekonomibyggnader med plats bl.a. för tre hästar, åtta eller nio kor och ett antal får. Bland husen fanns också den s.k. bondstugan.
Peter Malm var en reslig gestalt som uppträdde välklädd – ofta i kläder sydda i Helsingfors eller i utlandet. Han uppfattades som både flitig och pålitlig. Hans sparsamhet blev allmänt noterad samtidigt som han gärna i goda vänners lag njöt av god mat och ädla drycker, t.o.m. så mycket och ofta att han drabbades av gikt. Han var mån om sin självständighet och en principernas man. En motgång tog han hårt – då väcktes tanken på att flytta till ett lugnare liv i Sverige till livs hos honom. Småstadsavunden i Jakobstad hade han svårt för
Tidningen Hufvudstadsbladetskrev 31.7.1868 om att Peter Malm drabbats av en akut hjärnfeber och blev som en följd av den vad man då kallade sinnessjuk. Detta tog sig bl.a. uttryck i att han trodde att han blivit fattig och saknade bröd för dagen. På familjens försorg reste han till Stockholm för att söka bot mot sjukdomen, men dog på resan.
Hustrun Charlotta var också en aktiv och driftig kvinna, som omfattade makens syn på sparsamhet. Hon förestod ett stort hushåll i en tid då det mesta som behövdes där skulle göras hemma. Hon ägnade sig inte bara åt sysslor som var kopplade till köket. Ett av hennes stora intressen var trädgården och här hade hon drivbänkar och odlade bl.a. grönsaker för hushållets behov. Också blommor var ett stort intresse och vackra sommarmorgnar drack hon sin andra kopp kaffe bland blommorna. Charlotta dog 27.11.1858 i Jakobstad

Peter Malm och Ulrika Charlotta Höckert fick åtta barn, alla födda i Jakobstad:

Kristina Maria Charlottaf. 24.9.1825, d. 25.3.1902 i Stockholm. Ogift.

Hilda Karolinaf. 7.9.1826, d. 1.9.1833 i Jakobstad

Peter (Petter) Hermanf. 25.4.1828, d. 25.1.1899 i Jakobstad. Ogift

Emelie Rosinaf. 29.1.1830, d. 29.7.1830 i Jakobstad

Anders Augustf. 22.9.1832, d. 5.9.1837 i Jakobstad

Hilda Rosina Lovisa (Louise)f. 18.3.1834, d. 2.7.1884 i Helsingfors. Hon gifte sig första gången 24.11.1853 med Anders Donner f. 26.11.1823 i Gamlakarleby, d. 18.3.1858 i Helsingfors och andra gången 19.8.1862 med Otto Donner f. 15.12.1835 i Gamlakarleby, d. 17.9.1909 i Helsingfors. Anders och Otto var bröder. I de båda äktenskapen föddes sammanlagt tio barn varav fyra dog som små.

Amelie Constancef. 28.2.1836, d. 9.8.1903 i Helsingfors. Gift 16.8.1855 med Joachim Alexander Donner f. 30.11.1817 i Gamlakarleby, d. 12.6.1892 i Helsingfors. Han var bror till Anders och Otto Donner. I äktenskapet föddes tre barn varav två blev vuxna.

Otto Augustf. 25.7.1838, d. 25.11.1898 i Jakobstad.

Otto fick troligen sitt namn efter faderns goda vän överste Otto Alexander Boije af Gennäs. Det andra namnet August kom troligen från rektor August Benjamin Höckert, Ottos morbror. Överste Boije kom 1834 till Jakobstad med det Viborgska infanteriregementets stab som inkvarterades i staden. Otto Boije och hans hustru Amalia f. Jaenisch var faddrar till Amelie Constance Malm.