Kulturpriset Kompassrosen 2015

2015 till Stiftelsen Aspegrens trädgård i Jakobstad "för dess framgångsrika återskapande av den kulturhistoriskt värdefulla miljö som Aspegrens trädgård och Rosenlunds prästgård tillsammans utgör. I en kontext som aktiverar alla sinnen verkar i dag ett mångsidigt aktivitetscentrum som med hjälp av visningar, tidsresor, kurser och andra evenemang förmedlar kunskap om örter, kulturhistoria och folkkultur."