Kulturpriset Kompassrosen 2017

2017 till ärkebiskop Kari Mäkinen som ledande företrädare för aktualiseringen av social medkänsla, solidaritet och moralisk vidsyn som centrala element i kyrkans och samhällets värdegrund. Vid utdelningstillfället deltog förutom ärkebiskopen, hans fru och fyra av hans närmaste medarbetare. Evivakören (som tidigare fått stipendium av stiftelsen) uppträdde under utdelningsceremonin med fyra sånger.