Niklas och Maria Malm

Niklas Malm är den första i släkten Malm som etablerade sig som handelsman i Jakobstad. Han var född 1724 i Nykarleby där både hans far Mathias och bror Kilian var handlande. Varifrån släkten kommit till Nykarleby är inte klarlagt. Det fanns från tidigare en släkt Malm i Jakobstad, men den dog ut på svärdssidan på 1780-talet. De båda släkterna Malm kan möjligen ha en gemensam släktbakgrund.
Niklas Malm inledde sin bana som handlande i Nykarleby men flyttade 1749 till Jakobstad. Han hade 1747 gift sig med Maria Nyman (1726–1803), dotter till rådmannen och handlanden Matts Nyman i Jakobstad, på sin tid en av de främsta handelsmännen på orten. Niklas arbetade först i svärfaderns kramhandel och skapade på olika marknader kontakter till de lokala bönderna. Han var senare, då tillfälle gavs, också kapten på svärfaderns fartyg. Det var inte ovanligt att en handelsman också var kunnig i navigationskonst och seglade som kapten på egna eller samägda fartyg. År 1754 fick Niklas Malm burskap i Jakobstad och blev därmed en av stadens borgare. Han ägnade sig främst åt skeppsbyggeri, antingen tillsammans med svärfadern eller med andra kompanjoner. Han blev med tiden en både förmögen och aktad man. Svärfaderns död 1778 medförde en avsevärd förbättring i hans ekonomiska ställning eftersom han tillsammans med hustrun ärvde han hela Matts Nymans förmögenhet. Nymans andra dotter Katarina var gift med handlanden Petter Asp. Paret hade gett upp sina anspråk på den Nymanska förmögenheten 1772 mot en kontant engångssumma. Matts Nymans son Johannes, som skulle ha ärvt handelshuset, dog samma år som Niklas och Maria gifte sig
Niklas fick flera förtroendeuppdrag i staden och var bl.a. rådman i 16 år och riksdagsman 1769–1770. Förutom att hustrun Maria var kulturellt intresserad var hon också en driftig kvinna och efter makens död 1785 styrde hon ”med fast hand” företaget i nästan två årtionden. Paret Malm kallades i folkmun ”Stormalmen” och ”Stormalmskan”
Niklas och Maria Malm fick tolv barn, sex flickor och sex pojkar. Fyra döttrar och en son dog som barn eller unga. De övriga sju ingick alla ett eller flera äktenskap. I alla dessa kom den äkta mannen eller hustrun från familjer som ägnade sig åt handel, sjöfart och skeppsbygge i Jakobstadstrakten. Äldsta sonen Matts, som dog 1797, gifte sig med Anna Kristina Sneckendahl, och sonen Nils med Brita Helena Hamberg. Dottern Anna Katarina var gift med Adolf Lindskog. Det var inte heller ovanligt att två familjer knöts till varandra genom flera äktenskap (s.k. ”syskonbyten”). Så gifte sig t.ex. sonen Johan med Anna Maria Steen medan hans syster Margareta Helena i sitt första äktenskap var gift med Natanael Steen. Sonen Pehrs första hustru Maria Christina Kindman och sonen Kilians hustru Anna Kindman var systrar. I följande generationer inom släkten förekom flera äktenskap mellan kusiner och/eller småkusiner