Ronald Österbacka

Ronald Österbacka är professor i fysik, företrädesvis experimentell fysik vid Åbo Akademi sedan 2005. Han är också gästforskare vid Printed Electronics Research Center, Suzhou Institute for Nano-tech and Nano-bionics, Suzhou, Chinese Academy of Sciences. Österbacka forskar i organisk bioelektronik och fysiken bakom nästa generationens solceller.