Beviljade stipendier

2013

Otto A. Malms donationsfond / Otto A. Malmin lahjoitusrahasto 2013 Beviljade stipendier (för verksamhet som främjar folkbildning och allmänt väl) / Myönnetyt apurahat
(kansansivistystä edistäviin sekä yleishyödyllisiin tarkoituksiin)
AAVETAAJUUS-TYÖRYHMÄ (JYRKI PITKÄ, JUHA JYRKÄS) 3.000
Helsinki Aavetaajuus-podcastin kehittämiseen ja tuottamiseen
ABOA VETUS & ARS NOVA -MUSEO / MATTI KOIVURINNAN SÄÄTIÖ 5.000
Aboa Vetus & Ars Nova -museo, Turku Näyttely- ja julkaisuhanke Kirjain kerrallaan - lukemisen ja kirjoittamisen jäljet keskiajalla.
EVA AHL-WARIS 1.600
Helsingfors för förverkligande av historieverket och seminariet "Birgittinerna och Finland" år 2013.
PIA MARIA AHLBÄCK 3.000

Åbo För en pamflett och intervjubok om universitetets ställning i en tid av stark ekonomisk styrning.
ANNIKIN TÄHTI RY 2.000
Tampere 2013 Annikin Runofestivaalin järjestäminen
ARBETSGRUPP FÖR INTEGRERING GENOM KULTUR 5.000
Kristinestad, Kilens Hembygdsgård, andra kulturella mötesplatser Traditionsevenemang i kulturmiljöer för att belysa och främja den finlandssvenska identiteten
ARBETSGRUPP RAMSTEDT & RAMSTEDT 5.000
Jakobstad och Nykarleby för att teckna serier baserade på Zacharias Topelius' sagor. 2
ARBETSGRUPPEN "120 ÅR" 1.000
Svenska Teatern i Helsingfors För att täcka kostnader för att producera en välgörenhetsgala & 40-årskonstnärsjubileum 1.12.2013.
ARBETSGRUPPEN FÖR PROJEKTET KAJANALAND 2013 5.000

Kajanaland för att finansiera ett kollektivt fotoprojekt dokumenterande det moderna finska nationallandskapet.
ARBETSGRUPPEN MÄSTERKATTEN 2.500

Pargas och hela Finland För att delfinansiera barnteaterprojektet Mästerkatten i stövlar ARCADA 5.000

Helsingfors utveckla appar för inlärning av logiskt och abstrakt tänkande hos skolbarn med hjälp av pekplattor
BLADHSKA GRAVEN, BENVIK 2.000

Närpes För underhåll och restaurering av Peter Johan Bladhs gravkapell i Benvik, Närpes.
FLICKOR 98-99 BOLLKLUBBEN 48 RF 1.000

Vasa för verksamheten inom BK 48 rf, laget för flickor födda 1998-1999 - se motiveringar. BORGÅ FOLKAKADEMI 1.500

Borgå För att ordna ett litteraturseminarium 2014 med anledning av Tove Janssons jubileumsår.
BOTTNISKA VIKENS KULTURHISTORISKA TRÄBÅTSFÖRENING RF 5.000

Karleby Anskaffning och underhåll av klassisk segeljakt fr 1936 i trä konstruerad av G Kyntzell. 3
BIRGITTA BOUCHT 2.000

Helsingfors. LättLäst bok för personer med lässvårigheter/utvecklingsstörning/minnessjukdomar.
BRAGES PRESSARKIV 6.000

arkivering av digitala material från finlandssvensk press och produktion av beskrivande metadata Serviceboende och hemvård för äldre
CARL & CAROLINA 700

Ordnande av rekreation samt kulturaktiviteter för svenska äldre på serviceboendet samt hemvården.
CHILDREN CROSSING CULTURES RF 1.500

Raseborg För föreningens mångkulturella verksamhet i form av barn-, musik- och andra evenemang
CHRISTINE OCH GÖRAN SCHILDTS STIFTELSE 1.000

Villa Schildt, Ekenäs För att delfinansiera ett kulturutbyte mellan barn i Ekenäs och barn i Siwa-oasen.
CLUB RENATA RY 5.000

Helsinki Innostavien merellisten kokemusten tarjoaminen tuen tarpeessa olevile nuorille kesällä 2013.
DE SJUKAS VÄL I HUVUDSTADSREGIONEN RF 5.000

I klientens hem 10 gånger. Personen får tio gånger rehabilitering För rehabilitering av hemmaboende svenskspråkiga klienter som får vård av en närstående DE UTVECKLINGSSTÖRDAS VÄL I MELLERSTA NYLAND R.F. 4.000

En IT-klubb och träffar vid högtider på Tian, samt personalens deltagande i seminarier 4
JOHAN DONNER-AMNELL 5.000

Stockholm och Vörå Författande av skönlitterärt verk på självbiografisk grund.
DUVTEATERN/DE UTVECKLINGSSTÖRDAS VÄL I MELLERSTA NYLAND 2.000

Helsingfors DuvTeaterns verksamhet 2013-2014: Poesiprojektet och ett tillgänglighetsseminarium
2014 EHRENSVÄRD-SEURA 2.000

Suomenlinna Pedagogisen Suomenlinnan lastenkierroksen valsmitamiseen ja kuluihin vuodelle
2013 EKENÄSSÄLLSKAPET R.F. 2.000

Ekenäs delfinansiering för Bokkalaset i Ekenäs 3-6.10.2013.
MICHEL EKMAN 3.000

Helsingfors För att arbeta på en essäsamling om Bo Carpelans författarskap ELINA AHO-KUUSAMA, KONTRA-ALTTO - ILPO LASPAS, URUT 2.400

Suomi Neljän Stabat Mater -duobarokkikonsertin kiertueen järjestäminen Pääsiäisen 2014 aikaan.
ESITTÄVÄN TAITEEN YHDISTYS SOIVA RY/ VELLAMO 2.000

Pohjanmaa Vellamo duon konserttisarja suomen- ja ruotsinkielisen Pohjanmaan vanhainkodeissa ja laitoksissa
FINN JAKOBSTAD RF 3.000

Jakobstad För högklassigt tvåspråkigt program under Jakobs Dagar i Jakobstad 21-28.7.2013. 5
FLYKTINGVÄNNERNA R.F. 5.000

Vörå kommun Stöd- och hjälparbete bland asylsökande och invandrare med speciella svårigheter
JOHAN FORSSTEN 1.500

Vasa Understöd för lärarbehörighetsstudier som komplettering till diplomingenjörsexamen. FORUM ARTIS RY 1.500

Helsinki Taidekritiikkiseminaariin järjestäminen syksyllä
2013 FÖRBUNDET FÖR LÄRARE I HISTORIA OCH SAMHÄLLSLÄRA 3.700

Åbo, Helsingfors eller Tammerfors Samarbetsprojekt mellan lärare i historia och samhällslära och Yhteiskunnan historian huippuyksikkö
FÖRENINGEN FÖR BEFRÄMJANDE AV BYGGNADSVÅRD R.F. 5.000

Billnäs För en permanent byggnadsvårdsutställning i Billnäs bruk. Förverkligande åren 2013-2014.
FÖRENINGEN GRANSKAREN R.F. 4.000

Åbo För utgivning av Finsk Tidskrift, Nordens äldsta fortfarande utkommande tidskrift FÖRENINGEN LUCKAN R.F. 5.000

Huvudstadsregionen För upprätthållandet av kulturverksamheterna under år 2013. GAMMELSTADENS UNGDOMSFÖRENING RF 1.500

Gammelstadsvägen 3 för renovering av plåttaket 6
GARANTIFÖRENINGEN FÖR NYA ARGUS RF 4.000

Helsingfors/Åbo För tryggandet av fortsatt utgivning av kultur- och samhällstidskriften Nya Argus.
GYMNASIET GRANKULLA SAMSKOLA 2.000

Grankulla, Nairobi och Taita Hills, Kenya Samarbete mellan Gymnasiet Grankulla samskola, Kauniaisten Lukio och Canon Kituri School, Kenya HANGON MUSIIKKIJUHLAT RY, HANGÖ MUSIKDAGAR RF 2.000

Hanko Hangon Musiikkijuhlien pääkonserttisarjan järjestäminen
2013 HANGÖ TEATERTRÄFF R.F. 5.000

Hangö Ragnarök affären, en Hangö musikal. Spektaklet spelas under Hangö Teaterträff och involverar lokala.
CAMILLA HEIDENBERG AGBAZAHOU 2.000

Åland, Helsingfors och Esbo. för utveckling av nytt undervisningsmaterial för piano. SUNE HELENIUS 3.000

Raseborg för biblioteksdistribution av filmerna i serien Nyfiken på HELSINKIMISSIO RY - HELSINGFORSMISSION 2.000

Helsingfors För att utveckla vår svenskspråkiga volontärverksamhet för ensamma seniorer år 2013 KIRSI HIILAMO 2.000

Helsinki Tietokirjan keski-ikäisten naisten samanaikaisesta roolista vanhempiensa ja lastensa hoivaajina 7
HISTORIEÄMNET VID ÅBO AKADEMI 4.000

Åbo och Nürnberg Studieresa till Nürnberg tillsammans med studenter
SATU HOVI 3.000

Pornainen Yrtit keskiajan puutarhassa - kirjan kirjoittaminen
INGALILL IHRCKE 2.000

Svenska och finska litteratursällskapets arkiv, Österbottens traditionsarkiv För boken Gårdens vilda traditionsbärare - våra vanligaste nyttoväxters kulturhistoria. IRTI HUUMEISTA RY - FRI FRÅN NARKOTIKA RF 5.000

Koko Suomi Huumeiden käyttäjien läheisten ja toipuvien käyttäjien tukeminen. JAKOBSTADS MOTORMUSEUM R.F. 2.000

Motormuseet För utställning av 110 år gamla elmotorer som hittats i Jakobstad JAKOBSTADS NEJDENS DÖVA RF - PIETARSAAREN KUUROT RY 2.000

Jakobstad Anordnande av en social- och kulturell tillställning för finlandssvenska döva.
JAKOBSTADSNEJDENS SLÄKT- OCH BYGDEFORSKARE R.F. 3.000

Jakobstad För verksamheten samt för digitalisering av forskningsmaterial KARJALAN EVANKELINEN SEURA JAMILAHDEN KANSANOPISTO 5.000

Hamina, Jamilahden kansanopisto Maahanmuuttajien (paperittomien) suomenkielen ja yhteiskuntaopin kurssia varten 8 JUHA JANHUNEN 5.000

Helsingfors Universitet, Museiverket, Nationalmuseum Projektet om Kai Donner som språkforskare,etnograf och fotograf (fotografiutgåva + utställning) JORDANIN LAAKSO, 20-VUOTTA RAUHANPROSESSIA 3.000

Helsinki Tietokirja ja multimediateos Oslon rauhanprosessista, tapausesimerkkinä Jordanin laakson beduiinit.
JUHA JÄRVELÄ JA MARJO VALLITTU 2.000

Jyväskylä Komisario Palmun jäljillä -tietokirja
KALEDONISTIT RY 2.000

Helsingfors Understödet ansöks för att uppehålla Finlands äldsta studerande utbyte Kaledonistit ry.
KAMMARKÖREN IDUN / FÖRENINGEN BRAGE 3.000

För att genomföra konsertprojekt mars 2014 med två nordiska körklassiker för kör och orkester FM KARJALAN LIITTO RY 2.000

Pori Naisten ja miesten satamat ja telakat -kesäjuhlaseminaari Porissa 14.6.2013 KARLEBY STAD/KARLEBY SVENSKA GYMNASIUM 4.000

Köpenhamn och Fredericia, Danmark för lärarkårens studieresa till Danmark med temat "IT i undervisningen och studentskrivningarna".
YVONNE KARSTEN 3.000

lågstadieskolor i Nyland Berättelser för respektfull kommunikation - en berättarturné i skolor som berör temat mobbning 9
KASNÄS BYALAG RF. 2.000

Kasnäs För slutaförandet av arbetet med den sk. "Kasnäshistoriken" (främst layout samt grafisk arbeten). KINOPRODUCTION OY 2.000

Nykarleby - Jakobstad För en tv-dokumentär om konstären Håkan Ahlnäs från Nykarleby som skall ha en stor utställning i maj KONSERTTIKESKUS RY 3.000

Koulut ympäri Suomea Kalevala-aiheisten koulukonserttien kiertuekuluihin 2014 KORSHOLMS VUXENINSTUTUT 5.000

Korsholm vuxeninstitut Att skapa en arena för möten mellan människor med utvecklingsstörning och "normalstörda". MEERI KOUTANIEMI 3.000

Suomi: Kotka, Lappeenranta, Kuusamo ja Helsinki Haen apurahaa naisten ympärileikkausta käsittelevän valokuvanäyttelyn järjestämiseen Suomessa. KRONOBY HEMBYGDSFÖRENING R.F. 3.000

Kronoby Hembydsförenings museer för uppdatering och digitalisering av museisamlingar samt förbättring av informationen till besökare
PROJEKT: JAKOBSTAD MUSIC & ARTS KULTURBYRÅN, STADEN JAKOBSTAD 3.000

Jakobstad Jakobstad Music & Arts ska utveckla kulturarrangörer via gemensam kulturfestival och marknadsföring 10
KULTURFÖRENINGEN KATRINA R.F. 5.000

Mariehamn och den åländska landsbygden Katrina kammarmusik 2013, direktsändningar från Metropolitan m.fl. och operan Magnus-Maria 2013-14. KULTURHUSET KARELIA I EKENÄS R.F. 2.000

Kulturhuset Karelia, Raseborg för att sätta upp en ny ungdomsmusikal i Raseborg i 60-tals stil
KVINNOJOUREN KVINNOHUSFÖRENINGEN I JAKOBSTADSNEJDEN RF 2.000

Jakobstad Utveckling av Kvinnojouren. Föreläsningar åt ungdomar i skolor. Synlighet och marknadsföring.
INTEK SERVICEENHET KÅRKULLA SAMKOMMUN 3.000

Intek Serviceenhet Jubileumsfirande för klienter
KÖKAR HEMBYGDSFÖRENING R.F. 3.000

Kökar Musikundervisning i folkmusik för ungdomar och barn.
LAMMINKYLÄN KYLÄYHDISTYS RY 5.000

Lieksa Laiturin rakentaminen, veneen ja pelastusrenkaiden hankkiminen uimarantaan. ULLA LAPPALAINEN 4.000

Helsinki, kodissa sijaitseva työhuone AAMU-oppimateriaalisarjan konseptin jatkokehittäminen Internetin ohjelmasarjaksi
LASTEN JA NUORTEN PUUTARHAYHDISTYS RY 5.000

Palvelukoti Sofia Monen polven puutarhakaveritoiminta 11
CHRISTER KAJ MIKAEL LINDHOLM 5.000

Handelshögskolan vid Åbo Akademi / nationalekonomi Bokprojektet "Sanning och myt om ekonomi", en kritisk granskning av vedertagna ekonomiska sanningar. LYRAS STJÄRNOR/LYYRAN TÄHTIKUVIO & VEGA 3.000

Kokkola-Kristiinankaupunki Kalevala på svenska koulukonsertit (20) Kokkola-Kristiinan kaupunki alueella - voi olla kaksikielinen
MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO RY 5.000

Helsinki Hyvä alku koulutielle -kampanja ensiluokkalaisille ja heidän vanhemmilleen. MANSKÖREN FRIHETSBRÖDERNA 1.000

Lappfjärd Körweekend i Österbotten
JUKKA O. MATTILA 4.000

Hattula Veneilyyn ja merenkulkuun liittyvän teknisen osaamistiedon tallentaminen henkilöhistorian muodossa.
MELLERSTA KYRKSLÄTTS UNGDOMS- OCH BYGDEFÖRENING R.F 5.000

Hindersby, Kyrkslätt Förnyande av föreningshuset Ljunghedas plåttak. Etapp 2. MUSIKCAFÉ AFTER EIGHT 2.000

Musikcafé After Eight För en ny satsning på litteraturevenemang vid Musikcafé After Eight i november. NANOQ R.F. 3.000

Nanoq - arktiskt museum för verksamheten och utställningen Finländare på Grönland - Grönländare i Finland vid Nanoq museet. 12
NORDSJÖ RASTIS FÖRÄLDRAFÖRENING R.F. 1.000

Nordsjö lågstadieskola, Helsingfors Anskaffning av nya böcker till klasserna (åk 1-6) och skolbiblioteket. NOSTALGIA FILM / GEORG GROTENFELT 5.000

Helsingfors Filmessä om målarbröderna von Wright NY TID 4.000

Helsingfors för att uppmärksamma Ny Tids 70-årsjubileum med a) en bok, b) ett temanummer. NYKARLEBY 4H-FÖRENING R.F. 1.200

Nykarleby kommun Sommarprojektet "I Topelius trädgård" vid Kuddnäs museum. SUVI HANNELE OLAVINEN 3.000

Vahusten hoitolaitokset pääkaupunkiseudulla Runo- ja lauluesityskiertue hoitolaitoksissa PARGAS HEMBYGDSFÖRENING R.F. 3.000

Pargas För att utarbeta museipedagogiskt program för skolorna i Pargas. PEDAGOGISKA FAKULTETEN VID ÅBO AKADEMI 3.000

Åbo Akademi i Vasa För fortsatt utveckling av laborativ matematik för klasslärarstuderande PELASTAKAA LAPSET RY 5.000

Oulu, Jyväskylä ja Helsinki Vertaisryhmätoiminta adoptoiduille ja sijaisperheissä asuville lapsille ja nuorille EVA PERSSON 1.200

Åggelbys koloniträdgårdsområde För uteleksaker till Åggelbys Koloniträdgårds lekplats. 13
ANNA-MAIJA PIRTTILÄ-BACKMAN 4.000

Helsingin yliopisto Vankilateatteritoiminnan dokumentaatio ja kehittäminen PIXNE KAMRATFÖRENING R.F. 1.000

Svenskfinland sponsorering av deltagaravgift för föreningens medl. pga ofta nedsatt betalningsförmåga. 327 medl. POJO UF'S FOLKDANSLAG 1.000

Högåsa (Pojo hembygdsgård) Ansöker om stipendie för att kunna ha spelmän vid juniorernas och seniorernas folkdansövningar.
PROJEKTET "SPRÅK ÖPPNAR DÖRRAR". FRANSKSTUDERANDE VID HELSINGE OCH MATTLIDENS GYMNASIUM 1.400

Vanda, Esbo och Rennes Studerandeutbyte i ett tvåspråkigt (fr-eng) projekt mellan tre gymnasieskolor. PÖRKENÄS-SÄLLSKAPET R.F. 5.000

Pörkenäs lägergård för renovering av alla ytor i logementet (byggt -78) samt förnyande av 48 sängar. TEIJO PÖYHÖNEN 3.000

Palvelukeskukset ja yleiset kahvilat Sunnuntai-lava -projekti kahvilassa, jossa kaikenikäisillä on mahdollisuus esittää elävää musiikkia. HANNELE RABB 3.200

Malax För att hålla en teckenspråkskurs på konstverkstaden Malakta i Malax hösten 2013-våren 2014, 24 ggr. PERTTI RANTA 4.000

Helsingin yliopisto Suomalaisen kaupunkiekologian tutkimustulosten saattaminen suuren yleisön tietoisuuteen. 14
ERIK SAANILA 3.000

Skärgårdshavet och Pargas För fotografering av vrak och utställning på Forum Marinum hösten 2013. Ansöker om utförandet.
SAGALUNDS MUSEISTIFTELSE 5.000

Kimitoön För en kommunhistorik som ges ut över de f.d kommunerna Kimito, Dragsfjärd, Västanfjärd och Hitis. JOSEFIN SANDVIK 600

Larsmo, Jakobstad Webbsida med information om träning som gravid till förmån för nejdens mödrarådgivningar SCENKONSTFÖRENINGEN SPEL RF/ DEN KLINGANDE GRODAN 2.500

Vasa För att färdigställa en turnerande dockteaterpjäs "Grodan Kling och den förunderliga främlingen"
SJÖHISTORISKA INSTITUTET VID ÅBO AKADEMI 5.000

Åbo För seminariet "Stor seger - litet nederlag? Perspekiv på sjöslaget vid Rilax 1714" (8.5.2014) SKÄRGÅRDSTEATERN ARBETSGRUPP 2013 1.000

Nylands, Åbolands och Ålands skärgård Skärgårdsteaterns sommarturné 2013 med Dario Fos pjäs "Sjunde budet: Stjäl lite mindre"
ULF SMEDBERG 3.000

Nykarleby Till bok, se motivering för stipendieansökan. STEFAN LUNDBERG/LEIF WECKSTRÖM 3.000

Frankrike, Finland Reportageresa genom Frankrikes floder och kanaler i Göran Schildts kölvatten. 15
STEG FÖR STEG R.F. 1.000

Svenskfinland Steg för Stegs verksamhet 2013. Personer med utvecklingsstörning bedriver själva intressebevakning.
STIFTELSEN ASPEGRENS TRÄDGÅRD 5.000

Rosenlund, Jakobstad För en Restaurering och renovering av Rosenlunds prästgård från 1798 i Jakobstad STIFTELSEN HEDVIG SOFIAHEMMET R.S. 4.000

Djurgårdsvägen 11, 00530 Helsingfors Renovering och målning av de återstående fasad, start sommar 2013, delavsnitt eller helhet med stöd. SUOLAHTI-ÄÄNEKOSKI POHJOLA-NORDEN RY. 2.000

Piteå : Framnäsin kansankorkeakoulu. Lukionuorten kesäkurssi 28.7-7.8.2013 SUOMEN ICEHEARTS RY 3.000

valtakunnallinen; Helsinki, Vantaa, Lahti, Espoo, Ulvila, Seinäjoki Haemme avustusta Icehearts-joukkueiden pienleirien ja yksilötoiminnan kuluihin. KULTURÖSTERBOTTEN SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖR UTBILDNING OCH KULTUR SKN 4.000

14 kommuner i Svenska Österbotten Projektet Kulturarvsresursen(2013-14) för att förstärka och utveckla lokalmuseernas kulturella profi JYRKI TAMMINEN 2.000

Tampere Nukketeatterinäytelmän käsikirjoitus murrosikäisille katsojille Hannu Väisäsen Vanikan paloista
TAMPEREEN VANHAN MUSIIKIN YSTÄVÄT RY 2.500

Tampere 'Valoa, ja varjoja' -vanhan musiikin konserttisarjan järjestämiseen Tampereella 27.10.-27.11.2013 16
EERO TARASTI 5.000

Imatran Kansainvälinen semiotiikan instituutti Kulttuuriperintöjen semiotiikka, Semiotics of Cultural Heritages, Remembering, Restoring, Renewing TEUVAN KALEVALAISET RY 2.000

Teuva Perinneleiri käsitöiden ja kanteleensoiton parissa TURUN MIKAELINSEURAKUNNAN YSTÄVÄT RY 5.000

Turku Maahanmuuttajaperheiden sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden ehkäiseminen, kotoutumisen tukeminen
TYÖRYHMÄ BRUNILA JA RONKAINEN 7.000

Eurooppa Eurokriisiä ja Euroopan nykytilaa käsittelevä tieto- ja reportaasikirja. TYÖRYHMÄ HAKALISTO SIPILÄ PEDERSEN 4.000

Helsinki Utopian neljä elementtiä -dokumenttielokuvan ennakkotutkimukseen ja käsikirjoitukseen.
TYÖRYHMÄ HELI PRUUKI JA MINNA TUOMINEN 4.000

Suomi Lapsettomuus - Kriisi ja selviytyminen. Yleistajuisen tietokirjan tutkimustyö ja kirjoittaminen. UNGA SCENKOMPANIET 2.500

Hela Finland med Vasa som bas För i skolor turnerande ungdomspjäsen "Gränsen" skriven av Suzanne Osten med premiär i november 2013 UNGMARTHA RF 5.000

Österbotten Dagsläger för barn med matlagning samt skolevenemang där vi främjar hållbar livsstil och välmående. 17
VAASAN SIENIYHDISTYS RY 1.000

Mustasaari, Lepikon leirikeskus, josta käsin retkeilyjä Valtakunnallinen sieniyhdistysten tapaaminen sieniharrastuksen ja sienivalistuksen edistämiseksi VANITATUM VANITAS 1.500

Kouvola Lauluyhtye Vanitatum Vanitas hakee apurahaa vanhan musiikin levyn tekemiseen. HARRI VASANDER 5.000

Helsingin yliopisto Eurooppalaisen rahkasammaloppaan julkaiseminen IIRIS VILJANEN 2.000

Studios i Malmö och Stockholm Färdigställande av album samt 2 musikvideos med bandet Fylgia Calling(FIN/SWE). VIRTAA MUSIIKISTA RY 3.000

eri laitokset Järjestää pienimuotoisia klassisen musiikin konsertteja erilaisissa vanhusten hoitolaitoksissa SINNA VIRTANEN 5.000

Suomi/Englanti Pokkitaiteellisen projektin toteutus, jonka aihe on englantilainen paleontologi Mary Anning. VÄNÖ VÄNNER RF 2.000

Åboland och Nyland En Liter av Ljus sommar aktion
2013 VÄSTKUSTENS RÄDDNINGSHUNDAR RF 1.600

Vasa och Lappo Fördjupande utbildning för räddningshundsföreningens larmberedskapsgrupp och myndighetssamarbete.
18 VÄSTRA NYLANDS BRANDKÅRSFÖRBUND R.F. 3.200
Västra Nyland Stipendium ansöks för arrangerandet av jubileumsläger. WAU RY 2.500 Valtakunnallinen WAU ry:n järjestämään lasten ja nuorten terveyttä sekä hyvinvointia edistävään toimintaan BITTE WESTERLUND 1.500

Island, Norge, Danmark, Finland, Italien För nordiskt samarbete inom Slow Food-rörelsen LINDA WIKTORSSON-LÅNG 5.000

Åbo, Åland, London och Israel/Palestina För en bok om antropologen och palestinakännaren Hilma Granqvist som levde mellan 1890 och 1972. ZACHARIASSKOLANS HEM OCH SKOLAFÖRENING R.F. 900

Zacharias Topeliusskolan, specialklasserna a. Utrustning för vintersport b. Teaterrekvisita, avsedd för social träning
ÖVERMARK HEMBYGDSFÖRENING R.F 1.000

Utgivning av hembygdsbok. Red. Bjarne Smeds har redigerat J.Franzén dagbok 1864-68 som utges av oss
ÖVERPURMO HEMBYGDSFÖRENING RF 2.000
Kulturgården på Lassfolk i Pedersöre För att anordna ett populärvetenskapligt seminarium med temat "Folk och bildning" Sammanlagt 142 stipendier, 438.700 euro / Yhteensä 142 apurahaa, 438.700 euroa