Anna Rotkrich, viceordförande


Anna Rotkirch är forskarprofessor och direktör för Institutet för befolkningsforskning vid Befolkningsförbundet i Finland. Hon forskar för tillfället i fruktsamhet, parbildning, samverkan mellan generationer samt vänskap, och leder ett Akademiprojekt om parförhållande på äldre dagar. Under 2020-21 gör Rotkirch en befolkningspolitisk utredning vid Statsrådets kansli. Rotkirch är docent vid Helsingfors universitet och verkar även som författare och kolumnist.