Gunvor Kronman

Gunvor Kronman har en lång erfarenhet av ledarskap och internationella uppdrag. I över 20 års tid har hon innehaft centrala positioner nationellt och internationellt inom såväl den privata, offentliga som ideella sektorn. Sedan 2003 är hon VD för Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.

Kronman arbetar också aktivt som styrelseordförande i Kalevala Koru, Konstsamfundet och Amos Rex och som viceordförande i Crisis Management Initiative (CMI) och Plan International samt som styrelseledamot i bl.a. RAND corporation, UN Live och Mälardalens högskola.

Ledarskap, strategisk planering, mentorskap och tvärsektoriella nätverk är några av Gunvor Kronmans specialområden. Hon har också förlänats ett flertal utmärkelser för främjande av förbindelserna mellan Sverige och Finland. Kronman är filosofie magister från Helsingfors universitet och Eisenhower Fellow.