Nils Erik Villstrand, ordförande

Kuvateksti


Copyright Linus Lindholm

Nils Erik Villstrand är professor emeritus efter att ha verkat som professor i nordisk historia vid Åbo Akademi 2000-2017. Hans forskning gäller särskilt den tidigmoderna epoken (1500-1800).