Thomas Wilhelmsson

Thomas Wilhelmsson är tidigare kansler och rektor för Helsingfors universitet. Han är professor i civil- och handelsrätt, där han under senare år främst har sysslat med rättsteoretiska, europarättsliga och konsumenträttsliga frågor. Han är doktor juris från Helsingfors universitet och hedersdoktor vid universiteten i Uppsala, Oslo och Tartu.